Naslovna / BiH / BiH uspješna u rješavanju stambenog pitanja Roma, ali ne i na planu zapošljavanja

BiH uspješna u rješavanju stambenog pitanja Roma, ali ne i na planu zapošljavanja

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je izjavila da je BiH predana rješavanju romske problematike i da za tu namjenu izdvaja značajna sredstva

Bosna i Hercegovina je na planu rješavanja stambenog pitanja Roma postigla najbolje rezultate u regionu, ali nema zadovoljavajuće rezultate na planu njihovog zapošljavanja, izjavila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Borovac je uoči Svečane sjednice Odbora za Rome u Sarajevu, povodom Međunarodnog dana Roma koji se obilježava 8. aprila, izjavila da je BiH predana rješavanju romske problematike i da za tu namjenu izdvaja značajna sredstva.

“Do sada iz državnog budžeta je izdvojeno više od 21,6 miliona KM, dok je dodatno osigurano i 10 miliona KM IPA sredstava te sredstva sa nižih nivoa vlasti. Stoga možemo reći da se poboljšanju života Roma u BiH posvećuje itekako značajna pažnja”, istakla je Borovac.

Navela je da je prema podacima relevantnih međunarodnih organizacija, kada je u pitanju plan rješavnja stambenih pitanja romske populacije, BiH na prvom mjestu među zemljama regiona te da je poboljšan pristup zdravstvenoj zaštiti i redovnom osnovnom obrazovanju romske populacije, što ishodi i većem upisivanju u srednje i visoke škole.