Naslovna / Ekskluzivno / Nastavljeno suđenje u slučaju “Hadžić i ostali” – “Čemerno”

Nastavljeno suđenje u slučaju “Hadžić i ostali” – “Čemerno”

Nakod tri sedmice pauze, pred Sudskim Vijećem Odjela za ratne zločine Suda BiH nastavljeno je suđenje u predmetu “Hadžić i ostali”, u javnosti poznatiji kao „Čemerno“. Na današnjem ročištu tužilac Vladimir Simović je izveo svjedoka Tužilaštva Boška Jevrića iz Podgore kod Breze, čije svjedočenje je bilo dosada najkraće.

Nakon što je opisao ratne okolnosti u svom prijeratnom boravištu, rekao je da je oko 25. maja 1992. godine porodicu poslao za Okruglicu, gdje je i sam otišao za njima tri dana kasnije. Opisao je da je već drugi dan nakon dolaska mobilisan i da je zadužio pušku, a već 8. juna je upućen na Čemerno na obezbjeđivanje haubica koje su nekoliko dana ranije postavljene u ovom selu. Opisao je da su oko položaja haubica napravili rovove, te da su većinom bili obučeni u civilnu odjeću ali da su imali naoružanje. Većina njih bila je smještena u novoizgrađenu štalu, gdje im je bila i kuhinja, dok su neki od njih bili razmješteni po kućama. Potvrdio je da su bile vojno angažovane i žene iz sela kao kuharice.

Što se tiče samog napada na Čemerno, Jevrić je posvjedočio kako su noć ranije upozoreni da je stigla vojska iz Breze i da će doći do napada, nakon čega ih je sa spavanja digao komandir Savo Cvijetić i postavio na stražu, da bi ih iza ponoći ponovo vratio kućama. Do napada je došlo iza pet sati ujutro kada ga je probudila pucnjava, te se on sa još trojicom vojnika zaputio ka haubicama. Tamo su vidjeli da su pripadnici TO pokušavali da prevrnu haubice. Oni su se uspjeli skloniti i neprimjećeni preko vrha Dernek spustiti se u Kunosiće, gdje su se zadržali, a potom su otišli za Okruglicu, gdje su čuli šta se desilo u samom selu u kojem on, kako tvrdi uopće nije bio i nije vidio šta se desilo. Na pitanje branilaca da li je on vidio ubijene, odgovorio je odrečno, objasnivši da su, sklanjajući se u šumu iza sebe čuli galamu i pucnjavu. Braniteljima optuženih je odgovorio i da je čuo dejstvovanja haubica, čak i iz 15 kilometara udaljene Okruglice, ali nije znao objasniti zašto selo nije evakuisano ako su već imali dojavu o mogućem napadu.

I ovaj put branioci su imali zamjerke tužitelju da nisu dobili izjavu koji je svjedok Jevrić 2015. godine dau u Policijskoj stanici u Zvorniku.

Suđenje se nastavlja kroz dvije sedmice.