Naslovna / Kakanj / DOM ZDRAVLJA KAKANJ: USKORO E-NARUČIVANJE I E-UPUTNICA ZA STACIONAR U KB ZENICA!

DOM ZDRAVLJA KAKANJ: USKORO E-NARUČIVANJE I E-UPUTNICA ZA STACIONAR U KB ZENICA!

Novosti iz JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ

USKORO E-NARUČIVANJE I E-UPUTNICA ZA STACIONAR U KB ZENICA!

Sarajevska organizacija MedIt, koja održava ambulantni informacioni sistem (AIS) na području Ze-do kantona, planira u sklopu redovnog održavanja AIS-a implementirati funkciju eNaručivanje i eUputnica. Predstavnici MedIta su ove godine održali niz edukacija za ljekare koji rade u ambulantama porodične medicine i obučiti ih primjeni funkcije eNaručivanje i eUputnica.

U prvoj fazi implemntiraće se eNaručivanje i eUputnica samo za specijalističko konsultativne preglede koji se obavljaju u Stacionaru KB Zenica, a u narednim fazama naknadno će se implementirati ova funkcija za centralni objekat KB Zenica.

Ovu informaciju nam je potvrdio i aktuelni direktor JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ, G din Mirsad Tursum. Saznajemo i šta ovo suštinski znači za pacijenta? Naime, na ovaj način porodični ljekar će direktno iz ambulante porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj moći naručiti, odnosno uputiti pacijenta na specijalističko konsultativni pregled u Stacionar što će u mnogome olakšati pacijentu da ne gubi dragocjeno vrijeme i ne troši dodatna sredstva kako bi lično morao ići u Stacionar da se naručuje. Na ovaj način će se smanjiti i gužve pred spacijalističko konsultativnim ambulantama u Stacionaru, jer bi svaki pacijent sa područja Ze-do kantona trebao doći na svoj zakazni termin. Iskreno se nadamo da će ova funkcija AIS-a znatno olakšati pacijentima pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i zdravstvenim radnicima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

KAKANJINFO.COM

 

Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Kakanj Info. Komentarišite članak pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Kakanjinfo.com zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!

o H.H. / kakanjinfo.com

Pogledaj i

Porodica Anesa Begića – Za sada dovoljna moralna podrška koju nam dajete!

Hvala svim dobrim ljudima za moralnu i svaku drugu vrstu pomoći, u proteklom periodu nije …