Naslovna / Ekskluzivno / ELVIRA KUBAT: Sestrinstvo je plemenita profesija koja zauzima svoje značajno mjesto u našem društvu

ELVIRA KUBAT: Sestrinstvo je plemenita profesija koja zauzima svoje značajno mjesto u našem društvu

Povodom 12. Maja – Međunarodni dan medicinskih sestara

ELVIRA KUBAT: Sestrinstvo je plemenita profesija koja zauzima svoje značajno mjesto u našem društvu

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12. maj, u spomen na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre.
Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu na rad i ulogu medicinske setre u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija  zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara. Povodom ovog značajnog datuma posjetili smo kakanjski Dom zdravlja i razgovarali sa Elvirom Kubat, medicinskom sestrom I predsjednicom Općinskog povjereništva Kakanj Komore medicinskih sestara/ tehničara Ze-do kantona, te smo dobili niz odgovora.

1.Kako i na koji način kakanjske medicinske sestre obilježavaju ovaj dan sestrinstva?

Ovaj dan se obilježava radno, ali u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva Komora medicinskih sestara/ tehničara Ze-do kantona u svojim povjereništvima organizuje niz aktivnosti. U našem Kaknju su organizovane aktivnosti kao što je: mjerenje šećera u krvi, edukacija pacijenata o pravilnoj ishrani i svakodnevnim aktivnostima, edukacija porodice, prezentacija javnosti od značaja 12. maja za sestrinstvo itd. U Zenici se organizuje centralna svečanost na kojoj se okupljaju medicinske sestre/tehničari sa područja cijelog Ze-do kantona. Ovom prilikom želim istaći da nam je u našim aktivnostima pomogaoj direktor JU “Dom zdravlja” Kakanj, te mu se iskreno zahvaljujemo.

2.Šta je za med.sestre generalno simbolika ovog datuma i koliko znači za Vas ovaj dan?

Primarna stvar 12. maja je skretanje pažnje javnosti na značaj sestrinstva kao plemenite profesije koja zauzima svoje mjesto u društvu. Kroz historiju ova oblast je imala svoje uspone i padove, ali se na koncu može reći da danas sestrinstvo spada u nezaobilazne elemente zdravstva i da je otvorena mogućnost da medicinske sestre i tehničari mogu akademski i profesionalno napredovati.

3.U kakvom su položaju med.sestre danas kroz rad JU Doma zdravlja Kakanj?

 

Medicinske sestre i tehničari u JU “Dom zdravlja” Kakanj zauzimaju značajno mjesto u smislu bitne karike u pružanju primarne zdravstvene zaštite stanovništvu.

Kada se sve zbroji i sagleda lično smatram da danas sestre imaju poprilično dobro riješen svoj status, ali uvijek može i bolje.

4.Šta je, ustvari, Komora medicinskih sestara/ tehničara?

Ovo pitanje smatram izuzetno dobrim. Zašto? Vrlo često ljudi miješaju aktivnosti komora sa aktivnostima sindikalnih organizacija. Komore su tu da pomognu zdravstvenim radnicima da njihova profesija napreduje i bude u korak sa savremenim trendovima. Možda ona definisja komora koja je data kroz zakonske okvire najbolje objašnjava svrhu komora, a ona glasi: „Radi očuvanja i zaštite interesa svoje profesije, zadovoljavanja svojih stručnih i ličnih potreba, osiguravanje uvjeta za organiziran nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih skupina prema državnim organima, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvodjačima i dobavljačima medicinske opreme, kao i zaštite zdravlja gradjana, zdravstveni radnici zavisno od stručnog naziva obavezno se udružuju u ljekarsku komoru, farmaceutsku komoru, komoru medicinskih biohemičara i komoru zdravstvenih tehničara, kao strukovna udruženja“.

  1. Vaša poruka medicinsma?kim sestrama i tehničari

Ovom prilikom svim sestrama i tehničarima a povodom ovog datuma najiskrenije želim uputiti čestitke, u svoje lično ime i u ime Općinskog povjereništva Kakanj Komore medicinskih sestara/ tehničara Ze-do kantona. Naša zadaća je da pomažemo ljudima kada im je pomoć najpotrebnija i nemojmo nikada dozvoliti da nam prođe i jedan radni dan a da nismo učinili bar jedno dobro djelo prema našim pacijentima. Ako se budemo ovako odnosili prema našem radu uspjeh će sigurno jednog dana doći.

 

Hamid Hadžić/Kakanjinfo