Naslovna / Kakanj / Kraj sezone grijanja u Kaknju – Da li ste zadovoljni sa grijanjem 2019-2020?

Kraj sezone grijanja u Kaknju – Da li ste zadovoljni sa grijanjem 2019-2020?

Obavijest o kraju sezone grijanja u Kaknju

U skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja (Službene novine Općine Kakanj 11/17 od 02.08.2017.) obavještavamo korisnike sistema daljinskog grijanja u Kaknju da će posljednji dan 34. sezone funkcionisanja sistema grijanja u Kaknju biti četvrtak 30.04.2020. godine kada će uposlenici JP Grijanje doo Kakanj vršiti sve potrebne radnje na sistemu s ciljem uspješnog prestanka isporuke toplotne energije korisnicima.

Nakon ovog dana JP Grijanje će prestati sa isporukom toplotne energije svojim korisnicima.

Zahvaljujemo se na povjerenju našim korisnicima, građanima i privrednim društvima, posebno redovnim platišama, u protekloj sezoni grijanja.

Napominjemo sve korisnike koji imaju dugovanja za usluge zagrijavanja stambenih i poslovnih prostora da svoja dugovanja izmire do 31.05.2019. godine kako bi i JP Grijanje doo Kakanj redovno izvršavalo svoje obaveze prema dobavljačima.

Obzirom na novonastale okolnosti koristimo priliku da se javno zahvalimo i našim radnicima, posebno službama distribucije i servisa za doprinos u održavanju kontinuiteta isporuke toplotne energije našim korisnicima u svim vremenskim prilikama.