Naslovna / Kakanj / Nagradna igra – Osvoji novo kupatilo – u Trgošped Baucentru i/ili u Walls & Floors by Trgošped!

Nagradna igra – Osvoji novo kupatilo – u Trgošped Baucentru i/ili u Walls & Floors by Trgošped!

PRAVILA NAGRADNE IGRE “OSVOJI MATERIJAL ZA RENOVIRANJE KUPATILA”

 

Član 1: PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru “Osvoji material za renoviranje kupatila“,u ime klijenta Henkel Adhezivid.o.o., organizira i provodi McCann d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 74, 71 000 Sarajevo; ID broj: 4200130360002, a u skladu sa članom 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15 i 60/15).

Član 2: SVRHA, TRAJANJE I OBJAVLJIVANJE PRAVILA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja je promocija Ceresit, Pattex i Loctite proizvoda, nagrađivanje vjernosti kupaca i poboljšanja prodaje robe iz asortimana.

Nagradna igra “Osvoji material za renoviranje kupatila“ počinje 20.7.2019. godine i traje zaključno sa 30.9.2019. Nagradna igra organizuje se na području Federacije Bosne i Hercegovine u Trgošped Baucentru i u Walls & Floors by Trgošped.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo i ista budu objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji FBiH, na web stranici www.trgosped.ba i na Facebook stranici “Trgošped Kakanj“.

Član 3: PRAVO NA UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica, starija od 18 godina s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne I Hercegovine, osim zaposlenika Priređivača, klijenta, te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelj, djeca, supružnik).

Član 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Sva fizička lica iz člana 3. ovog pravilnika, koja u razdoblju od 20.7-30.9.2019. godine, u Trgošped Baucentru i/ili u Walls & Floors by Trgošped kupe Ceresit, Pattexili Loctite proizvode u vrijednosti od najmanje 15KM, te na poleđini računa upišu lične podatke (ime, prezime, adresu, poštanski broj, grad I broj telefona) i ubace račun u nagradnu kutiju na prodajnom mjestu.

Kupac može učestvovati sa neograničenim brojem računa koji odgovaraju propisanim pravilima. Svi pristigli računi, u toku nagradne igre, učestvuju u izvlačenju.

Računi koji ne budu odgovarali propisanim pravilima smatrati će se nevažećima. Da bi učestvovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni računi moraju biti originalni.

Član 5: FOND NAGRADA

Fond nagradasastoji se od:

Nagrada Količina Jedinična vrijednostu KM sa PDV-om Ukupno u KM
Renoviranjekupatila* 1 2.500 KM 2.500 KM
UKUPNO 1  2 500 KM 2 500 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.500 KM sa uračunatim PDVom.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Nagrada nije zamjenjiva za novac. Dobitnik nagrade nema pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

* renoviranje kupatila do 2 500KM uključuje: ljepilo, fug masu, hidroizolaciju, silikon, kompletan kupaonski namještaj (ogledalo, ormarić, umivaonik, slivnik, tuš kabinu, tuš, baterija, wc školjka sa daskom, vodokotlić), te pločice u vrijednosti do 30KM/m2 (ukoliko dobitnik želi pločice čija je cijena veća od 30KM/m2 obavezan je platiti razliku, tj. doplatiti). Nagrada se može iskoristiti samo u Trgošped Baucentru i/ili u Walls & Floors by Trgošped.

Nagrada nije zamjenjiva za novac, a Priređivač ne odgovara za eventualne greške i neispravnost proizvoda.

Član 6: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADE

Izvlačenje i preuzimanje nagrade će biti održano u prostorijama Walls & Floors by Trgošped 1.10.2019. godine i biti će javno. Izvlačenje će realizovati tročlana komisija, sastavljena od predstavnika Walls & Floors by Trgošped i Klijenta. Komisija će u toku izvlačenja utvrditi  ispravnost računa. U slučaju da izvučeni račun ne bude ispravan ili traženi podaci ne budu potpuni, izvlačenje za nagradu će se ponavljati toliko puta, sve dok izvučeni račun ne bude odgovarao zahtjevima nagradne igre. Rezultati zvlačenja je konačan i žalba nije moguća.

Član 7: OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Ime dobitnika nagradne igre objavit će se na web stranici www.trgosped.ba i na Facebook stranici “Trgošped Kakanj“najkasnije dan nakon izvlačenja dobitnika.

Dobitnik će biti obaviješten i putem telefona kojeg je naveo na poleđini računa.

Preuzimanje nagrade je u Trgošped Baucentru i/ili u Walls & Floors by Trgošped.

Učesnik se obvezuje biti dostupan putem kontakta koji je naveo na poleđini računa.

Član 8: PUBLICITET

Učestvovanjem u nagradnoj igri Kupac daje saglasnost da Priređivač pohran i njegove lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 9. OBAVEZE UČESNIKA

Smatra se da se učestvovanjem u nagradnoj igri, kupac definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopoziv i uslov za učešće u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi.

Član 10. OTKAZIVANJE NAGRADNE IGRE

Priređivač nagradneigre “Osvoji material za renoviranje kupatila” zadržava pravo odgode ili prekida istu u slučaju nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja nagradne igre, te u slučajevima više sile.

Član 11. SPOROVI

Sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavatće Općinski sud u Sarajevu.

 Napomena: pravilnik je odobren rješenjem Federalnog ministarstva finansija FBiH, broj: 05-15-1-692/19-T.B. od 17.07.2019. godine