Naslovna / Kakanj / ODLUKOM NAČELNIKA ALDINA ŠLJIVE: Raspored radnog vremena u šalter sali Općine Kakanj prilagođen potrebama građana i poslovnih subjekata

ODLUKOM NAČELNIKA ALDINA ŠLJIVE: Raspored radnog vremena u šalter sali Općine Kakanj prilagođen potrebama građana i poslovnih subjekata

PODSJEĆAMO: Novi raspored radnog vremena u šalter sali Općine Kakanj

Na veći broj zahtjeva građana i poslovne zajednice, a u cilju efikasnijeg pružanja usluga, općinski načelnik Aldin Šljivo u aprilu je donio Odluku o promjeni dnevnog i sedmičnog rasporeda radnog vremena.

Time je radno vrijeme na Prijemnoj kancelariji ponedjeljkom, srijedom i petkom produženo do 17,00 sati.

Građani i poslovni subjekti mogu vršiti fotokopiranje, ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, pribavljati izvode iz matičnih knjiga i vršiti upise u iste, pribavljati posjedovne listove, vršiti predaju podnesaka na pisarnici, te dobiti druge neophodne informacije o radu jedinstvenog organa uprave Općine Kakanj.

Prema ukazanim potrebama inspektori, komunalni redari i državni službenici matičari radit će i poslije radnog vremena, te u dane vikenda.