Naslovna / Biznis / Općina Kakanj poziva i podstiče na samozapošljavanje u 2020. – „POKRENI SVOJ POSAO“

Općina Kakanj poziva i podstiče na samozapošljavanje u 2020. – „POKRENI SVOJ POSAO“

Općine Jablanica, Kakanj i Konjic pozivaju sve osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“,  koji finansira Evropska unija u sklopu projekta EU4Business.

Projekat EU4Bussiness – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, finansira Evropska unija u vrijednosti 15 miliona eura, a realizuju GIZ, UNDP i MOR. Cilj EU4Business projekta je da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje. U tom smislu će lokalno  partnerstvo za razvoj poduzetništva raditi na unapređenju poduzetničke infrastrukture na području općina Jablanica, Kakanj i Konjic kao i na pružanju sveobuhvatnog sistema podrške licima koja imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao, a spadaju u jednu od slijedećih kategorija: mlade nezaposlene osobe do 35 godine, pripadnice ženske populacije svih uzrasta, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i dr.

Podrška koja je obuhvaćena ovim Pozivom se odnosi na:

  1. Podršku pri razvoju poslovne ideje kroz ciklus obuka „Pokreni svoj posao“
  2. Podršku pri osnivanju biznisa, što uključuje:
  3. Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za najbolje biznis ideje za nabavku osnovnih sredstava i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,
  4. Savjetodavnu i stručnu podršku.
  5. Podršku pri vođenju biznisa – mentorska podrška iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Prijave se podnose online, putem obrazaca koji su dostupni na LINKu ili direktno na šalteru Oćine.

Rok za podnošenje prijava je 15.05.2020. Javni pozivi su dostupni na web stranicama općina:  www.jablanica.bawww.kakanj.bawww.konjic.ba

Za dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate:

Općina Jablanica: kontakt osoba Zanin Murvat

e-mail: zanin_jabl@hotmail.com 

Općina Kakanj: kontakt osoba Fadil Merdić,

e-mail: fadil.merdic@gmail.com

Općina Konjic:  kontakt osoba Ajla Cokoja Greda

 e-mail: ajla.greda@gmail.com

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, kontakt osoba Alisa Gekić

e-mail: info@linkmostar.org;

Javni poziv možete vidjeti klikom ovdje