Naslovna / Magazin / ZE-DO EKO MREŽA PREDSTAVLJA: 200 SADNICA BIJELOG BORA I SMREKE KOD OSNOVNIH I SREDNJIH KAKANJSKIH ŠKOLA

ZE-DO EKO MREŽA PREDSTAVLJA: 200 SADNICA BIJELOG BORA I SMREKE KOD OSNOVNIH I SREDNJIH KAKANJSKIH ŠKOLA

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj-C.E.K.O.R. Kakanj je 12. oktobra imala veliku ekološku akciju pošumljavanja i posadila 2000 sadnica na lokalitetu Slapna Gora.

A u mjesecu novembru smo posadili još 200 sadnica bijelog bora i smreke oko osnovnih škola Hamdija Kreševljaković i Mula Mustafa Bašeskija kao i oko srednjih škola Gimnazije Muhsin Rizvić, Mješovite srednje škole i STŠ Kemal Kapetanović.

“Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način učetvovali u ovoj plemenitoj akciji a cilj nam je da zazelenimo što više naš grad i da nam bude čišći i zdraviji za život”, za zedoekomrežu izjavili su predstavnici CEKOR-a.

Eko Magazin „zedoekomreza.ba” je besplatan elektronski edukativni magazin koji do svojih čitalaca stiže putem weba.

Naše teme su ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj, zdravi stilovi života, edukacija, građanski aktivizam, industrija, reciklaža… praktično svi društveni, ekonomski i politički aspekti brige o životnoj sredini.

„EDUKATIVNI PRIJATELJ OKOLINI I ČOVJEKU“