Naslovna / ZDK / Borba protiv korupcije: I Vlada ZDK ide u provjeru diploma!

Borba protiv korupcije: I Vlada ZDK ide u provjeru diploma!

Najavljeno je da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu kantonalnoj vladi da donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika u javnim institucijama.

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije inicirao je sastanak sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK), a povodom inicijative za pokretanje revizije diploma uposlenih u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima, koju je APIK poslao svim antikorupcijskim tijelima u BiH.

Najavljeno je da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu kantonalnoj vladi da donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika u javnim institucijama iz nadležnosti Vlade ZDK, te da će u inicijativi predložiti modalitete i rokove za sveobuhvatnu reviziju diploma.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić naglasio je da je Tim Vlade ZDK-a protiv korupcije prvo antikorupcijsko tijelo u BiH koje je održalo sastanak sa APIK-om i pokrenulo početne korake u realizaciji ove inicijative.

Pored Tima i APIK-a, sastanku su nazočili i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnici inspektorata iz Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulutu i sport obrazovanja ZDK, priopćeno je iz Press službe ZDK-a.