Ažurirajte promjene na svojim poljoprivrednim gazdinstvima do 31.3.2017.

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2017. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata, je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Obrazac zahtjeva za upis u RPG i RK  i prijavu promjena na poljoprivrednom gazdinstvu može se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj, u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Napomena: Da bi se izbjegle gužve omogućena je rezervacija termina za ažuriranje. Rezervacija termina se vrši putem telefona sa brojem 032/771-800.