Naslovna / BiH / Nove mjere Federalnog štaba civilne zaštite-Zabrana kretanja mlađim od 18 godina i starijim od 65

Nove mjere Federalnog štaba civilne zaštite-Zabrana kretanja mlađim od 18 godina i starijim od 65

Naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području FBiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19.

Banjama i lječilištima je naređeno da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i da obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično).

Preporučeno je Vladi FBiH da hitno pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja stanovnika FBiH, kao i prehrambenih proizvoda kojima se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH.