Burne reakcije iz ZDK zbog plaćanja liječenja KCUS

Nema smisla plaćati dugovanja KCUS-a, a plaćati liječenje u toj ustanovi?

Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila zakon o konsolidaciji dugova zdravstvenih institucija u Zenici je nedavno zbog velikog negodovanja održan sastanak na kojem je glavna tema bila usklađivanje zakona.

Većina diskutanata je imala primjedbe te smatraju da pripremljena radna verzija ima diskriminatorski odnos prema kliničkim centrima i bolničkim ustanovama.

Inicijatori sastanka u zgradi Vlade ZDK bili su premijer Miralem Galijašević i predsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić, a prisustvovali su mu i federalni poslanici i direktori javnih zdravstvenih ustanova ZDK. Zakonom o konsolidaciji dugova zdravstvenih institucija riješili bi se dugovi samo kliničkih centara, dok dugovanja drugih zdravstvenih ustanova nisu obuhvaćena.

Zeničko-dobojski kanton sa Kantonalnom bolnicom jedan je od većih dužnika dobavljačima, što se odrazilo na kvalitet liječenja pacijenata, a upravo stanje u KBZ i sporni zakon bili su razlozi današnjeg sastanka.

Prema riječima delegata u Domu naroda Ismeta Sarajlića, Kantonalna bolnica u Zenici trebala bi se izjednačiti sa kliničkim centrima s obzirom na broj pacijenata i uslugama koje pruža.

“U nekoj budućoj reformi fokus treba biti na osiguraniku koji treba vrijediti jednako na području čitave Federacije BiH. Dolazi do diskriminacije pacijenata jer svi imamo pravo na liječenje i isto izdvajamo za zdravstvo”, istakao je Sarajlić.

Direktor KBZ Rasim Skomorac je izjavio da se zakasnilo sa reakcijom na zakon te da su se konkretni koraci trebali poduzeti mnogo ranije. On je istakao da su na današnjem sastanku izrečene brojne kvalitetne ideje za usavršavanje zakona, kao i to da je najbitnije da ostanu složni.

Bivši direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Senaid Begić prisustvovao je današnjem sastanku nakon kojeg je kazao:

“Stvar se mogla riješiti donošenjem ovog zakona da se paralelno ušlo u izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su pokrenute 2014. godine, a obustavljene u martu 2015. godine. Suština je da građani FBiH plaćaju iste cijene doprinosa, a ne dobijaju iste usluge kao osiguranici. Nevjerovatno zvuči činjenica da u Orašju pacijent ima 30 KM potrošnju za esencijalnu listu lijekova, a u KS oko 150 KM. Prosječna potršnja osiguranika u ZDK je u nivou 450 KM, a po osiguraniku u Kantonu Sarajevo iznosi oko 900 KM”.

Prema zakonu o konsolidaciji dugova zdravstvenih institucija ZDK kao suosnivač Kliničkog centra u Sarajevu dužan je plaćati dugovanja tog kliničkog centra. Međutim, i pored toga što je suosnivač KCUS-a, svako liječenje građanina iz ZDK u nekom od kliničkih centara van kantona uredno se plaća iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Predsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić je kazala da je sporni zakon potreban, ali da svi trebaju biti u jednakom položaju.

“S obzirom da svi koriste usluge zdravstvenih ustanova, moramo ih tretirati jednako. Na području ZDK nisu napravljeni dugovi ove vrste, ali jesu prema dobavljačima, što se reflektovalo na zdravstvenu uslugu. Zbog toga ovo zakonsko rješenje treba prilagoditi da se određenim sredstvima iz nekog fonda mogu sanirati dugovi i ove vrste”, kazala je Subašić te dodala: “Ovaj zakon je otvorio mnogo pitanja i ne smije se dozvoliti da ide u hitnoj proceduri. Nadam se da će i naša Vlada dati kvalitetne primjedbe i da će zastupnici u Federalnom parlamentu i Domu naroda FBiH djelovati i u interesu građana ZDK”.

Nakon današnjeg sastanka bit će formirana radna grupa koja će sve prijedloge kao Vlada Zeničko-dobojskog kantona uputiti Vladi FBiH na razmatranje kako bi u konačnici novi zakon donio dobro svim subjektima.160720106.2_xxl