Dobitnici grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta dvije kakanjske firme

feat-poticaji

Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava grant sredstava za 2016. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu Rang listu korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu.

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalne rang liste korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima koju možete pregledati ovdje: POTENCIJALNA RANG LISTA_Poticaji 2016.

Podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženim potencijalnim rang listama korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, a čije su prijave odbačene iz razloga što su iste bile nepotpune ili nisu sadržavale sve elemente iz liste priloga, o razlozima odbacivanja prijava mogu se upoznati uvidom u LISTA ODBAČANIH PRIJAVA.

Podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženim potencijalnim rang listama korisnika grant sredstava, a nisu objavljeni ni u listama odbačenih prijava pri izboru korisnika sredstava, zadovoljili su uslove tražene Javnim konkursom, ali zbog utroška planiranih sredstava po pojedinim projektima, odnosno pozicija na utvrđenim rang listama, njihovi nazivi ili imena nisu uvršteni u predloženim potencijalnim rang listama.

Firme iz Kaknja dobitnici grantova za obrt i poduzetništvo

(Potencijalni) dobitnici poticaja ovog ministarstva su i dvije firme iz Kaknja i to “INKOS” EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj za projekt br. 5: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) i Društvo za projektovanje, nadzor i konsalting MODUS PROJEKT d.o.o. Kakanj za projekt br. 9: Poticaj poduzetništvu mladih.