EKSKLUZIVNO: Helmina Murtić – Novi Nacrt Pravilnika daje mogućnost roditeljima sa manjim primanjima da svoju djecu upišu u vrtić! 

Nakon što je naš portal objavio vijest i informaciju sa Općinske stranice u vezi teksta: “U toku javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“”, nakon čije obave su nam se na portal javili roditelji sa upitom o eventulanom novom pravilniku vrtića ili cijenama (poskupljenjima) sa željom za informacijom i pojašnjenjem u vezi ove teme čija je javna rasprava u toku.

Mi smo na ovu temu razgovarali sa aktulenom direktoricom koja nam je dala pojašnenje vezano za Nacrt Pravilnika.

Direktorica JU “Mladost” Kakanj Helmina Murtić: Novi Nacrt Pravilnika daje mogućnost roditeljima sa manjim primanjima da svoju djecu upišu u vrtić! 

“Do sada u JU Mladost cijena vrtića bila je 125 KM za grupe i 150 KM za jasličke grupe što znači da je Općina Kakanj koja je ujedno i naš osnivač subvencionirala svako dijete u iznosu od 40 ili 50 % u odnosu na pravu ekonomsku cijenu.

Ekonomsku cijenu dobijemo računajući troškove JU podijeljenu sa brojem djece i na taj način dobijemo čistom računicom koliki su troškovi nas koji radimo tu, cijelog osoblja, hrane, opreme za rad i na kaju dobijemo tu zbirnu cifru kolika bi trebala biti cijena.

Tako po novom prijedlogu i novom pravliniku stvari bi se bitno izmijenile tako po mom mišljenju “da bi veći broj djece dobio priliku da boravi u vrtiću”. Na jedan način (subvencioniranjem Općine) izašlo bi se u susret kategorijama roditelja sa manjim primanjima kako bi priuštili sebi da im djeca idu u vrtić.

Da pojasnim roditeljima konkretno kako bi to izgledalo! Tako bi neko gdje je prosječna plata 600 KM plaćao vrtić oko 75 KM što je u mnogo čemu pozitivno i ekonomski opravdano jer do sada ove kategorije roditelja sa ovim primanjima vjerovatno iako su htjeli po sadašnjoj cijeni koja je za svakog ista, nisu mogli da omoguće svojoj djeci da borave kod nas.

Nijedno dijete i po novom Pravilniku neće ostati bez subvencije Općine Kakanj što ne znači da neće doći do promjena u tim iznosima u odnosu na primanja roditelja. 

U toku je javna rasprava ja očekujem da će se roditelji uključit u ovu javnu raaspravu sa svojim idejama prijedlozima i stavovima, da će pismenim putem dostaviti kvalitetne prijedloge za sistemsko poboljšanje a naravno da cijeli prijedlog ne mora ići u cjelosti kako je trenutno predložen. Da se ide na sistem diferenciranih cijena gdje bit i jeste u tome da oni roditelji koji više zarađuju više i plate a oni koji manje zarađuju manje plate! U vezi toga tu će se razlika ogledati u subvencioniranju te djece.

KAKANJINFO.COM