EKSKLUZIVNO: SDP-OVCI OGORČENI NA IRFANA IMAMOVIĆA I RUKOVODSTVO – (NE) DEMOKRATSKI OVOGODIŠNJI IZBORI U KAKANJSKOM SDP-U NAKON NAMETNUTOG SAMO JEDNOG KANDIDATA!

?

Prijevremeni  unutarpartijski  izbori  za predsjednike općinskih/gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija  po principu „ Jedan član-jedan glas“   održat će se  14.05.2017. godine prvi krug, i 21.05.2017. godine drugi krug.

Odlukom Glavnog odbora SDP BiH izbori  se održavaju u 33 organizacje SDP BiH.  Članovi  SDP BiH  na području ZDK birat će predsjednike  u   5  općinskih organizacija SDP BiH i Gradskoj organizaciji SDP BiH Zenica.

Nakon što je  Glavni odbor SDP BIH donio Odluku o uvođenju povjerenstava   u Gradskoj organizaciji SDP BiH  Zenica i   općinskim organizacijama   SDP BiH   Visoko, Kakanj, Breza,  Olovo i Usora,   te donio Odluku  o raspisivanju izbora u istim,   namjeru za kandidovanje za predsjednika OO SDP BIH /GO SDP BIH Zenica  iskazalo je 11 kandidata.  Predsjedništvo SDP BiH je na 29. sjednici održanoj 03.05.2017. u Sarajevu, donijelo odluku o utvrđivanju liste kandidata za predsjednike općinskih/gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija na Prijevremenim unutarpartijskim izborima  14. maja 2017.godine, te u  skladu sa navedenom odlukom  na  glasačikim listićima    naći će se sljedeća imena:
–    GO SDP BIH Zenica:  Alić Armin, Kovačević Suno i Simić Mladen
–    OO  SDP BiH Kakanj: Begić Ahmed
–    OO SDP BIH Visoko: Čučuk Mirsad  i Zubić Jasmina
–    OO SDP BiH Breza:  Begić Sabit i Čosić Suad
–    OO SDP BiH Olov :  Halilović Amir
–    OO SDP BiH Usora: Muratović Sead

Izbori  na području ZDK  odvijat će se na   11 biračkih mjesta:   Zenica 7 + 3 mobilna tima, Visoko 1, Breza 1, Kakanj 1, Olovo 1 i Usora 1,   u vremenu od 07,00  do 19,00 sati. Kompletan  izborni proces  provodit će  birački odbori,  a  regularnosti  izbornog procesa nadgledat će Gradska izborna komisija  SDP BiH Zenica i pet općinskih izbornih komisija.
Pravo glasa na unutarpartijskim prijevremenim izborima imaju svi članovi SDP BiH koji se nalaze u bazi članstva Atlas (učlanjeni do 29.3.2017.godine), a izmirili su obavezu plaćanja članarine. Članovi SDP BiH koji se  nalaze u bazi članstva  Atlas,  a nisu izmirili članarinu, imaju mogućnost da obavezu plaćanja članarine   izvrše i  do dana prvog kruga izbora ili na sam dan izbora prije glasanja i time steknu pravo glasa.

Pozivamo sve članice i članove SDP BiH da  u nedjelju, 14. maja 2017.godine   izađu na izbore, te koristeći svoje demokratsko pravo biraju predsjednika svoje matične organizacije. Sve informacije    vezano za izbore mogu  dobiti u  kancelarijama  OO SDP BiH.
KO SDP BiH ZDK

Prilog:
Pregled biračkih mjesta u GO SDP BiH Zenica i  5 OO SDP BIH

PREGLED BIRAČKIH MJESTA  U 5 OO SDP BIH ZDK I GO SDP BIH ZENICA

OO SDP BiH Broj BM BIRAČKO MJESTO
BREZA 1 Kancelarija  OO SDP BiH BrezaUl. Alije Izetbegovica bb
OLOVO 1 Kancelarija OO SDP BIH OlovoUlica Branioca bb.  Olovo
USORA 1 Biračko mjesto u privatnoj kući u vlasništvu  Penava Borisa, ul. Žabljak bb, Usora
VISOKO 1 Prostorije OOSDP VISOKOAdresa: Hazima Dedića 31, 71300 Visoko
KAKANJ 1 Prostorije OO SDP BiH Kakanj u Ul.A.IzetbegovićaL-1,Kakanj

 

ZENICA Biračko mjesto
1. Prost.GO SDP BiH Zenica:Blatuša, Nova Zenica, Carina, Pišće, Bilino polje, Brist, Zmajevac, Broda i Lokvine.
2. CRKVICE: Crkvice, Staro Radakovo i Gornje Crkvice
3. NOVO RADAKOVO:  N.Radakovo, Klopče, Perin Han, Bilimišće, Lukovo polje
4. LONDŽA:  Londža, Centar, Jalija, Sejmen, Odmut, Mokušnice, Trgovišće, Gornja Zenica, Vražale i Dobriljeno.
5. TOPČIĆ POLJE: T.polje, Bistrica, Starina i Kovanići
6. Priv.kuća Gulamić Sakiba: Vukotići, Jastrebac i Šerići
7. BABINO: Arnauti, Babino, Briznik, Donje Babino, Puhovac, Seoci, Sebuje- Trešnjeva glava, Radinovići i Vard).
1. MOBILNI TIM BR.1 : Putovići-Putovićko polje, Tišina, Moščanica, Gorica, Janjići, Drivuša, Lašva, Raspotočje)
2. MOBILNI TIM BR.2 :Koprivna, Gladovići, Pepelari, Nemila, Orahovica, Vranduk i Bistričak
3. MOBILNI TIM BR.3: Gradišće, Podbrežje, Banlozi,Tetovo, Čajdraš-Vjetrenice, Stranjani, Pojske, Vrselje, Janjac, D.Gračanica, G.Gračanica, Pehare, Ričice i Donja Vraca

U KAKNJU PONUĐEN SAMO JEDAN KANDIDAT (AHMED BEGIĆ) ZA PRIJEVREMENE IZBORE

Na jučerašnjem sastanku članova kakanjskog SDP-a a već ranije donesena nezakonita Odluka Kadrovske komisije SDP BIH o nezakonitom skidanju kandidata DINE MIMIĆA za mjesto Predsjednika SDP Kakanj koji je bio jedan od dva ponuđena kandidata desile su se burne reakcije prisutnih i ogromna podrška Mimiću.

Naime, ova već ranije donesena Odluka i njena objava je na jučerašnjem sastanku simpatizera SDP Kakanj izazvala buru reagovanja i negodovanja mnogih pristunih da sadašnje rukvoodstvo na čelu sa Irfanom Imamovićem i još dva tri lica radi samo za vlastite interese i u cilju razgradnje pravog SDP-a u Kaknju.

Da je tako pogledajte jedan od video materijala sa jučerašnjeg sastanka u Omladinskom centru.

“Ovaj SDP u Kaknju nakon ovih poteza a koji su uticali i lobirali da se odabire onaj ko se samo njima sviđa i ko ih sluša na čelu sa Imamovićem i ekipom još dva lica je “DNO DNA”, ovakav SDP ne treba grđanima Kaknja”, poručio je Ganić uz podršku svih prisutnih.

Emir Mehinović je napisao sljedeće

Rukovodstvo SDP KAKANJ JE VEĆ NA SVOJ NAČIN I PREPISAN NEZAKONIT RECEPT IZABRALO AHMEDA BEGIĆA ZA PREDSJEDNIKA u Kaknju PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA

Tebe Nikšiću i Zukane Helezu nek je stid i sramota, otići čete pez pomena iz SDP-a kada vrijeme učini svoje!
Moj prijatelj DINO MIMIĆ prije dvije godine se kandidovao za predsjednika kakanjskog SDP-a i bez problema prođe Kadrovsku komsiju SDP-a u Sarajevu.

Zatim se kandiduje za listu kakanjskog SDP za Lokalne izbore i bez problema prođe. Sada se kandidovao ponovo za predsjednika kakanjskog SDP-a i odjednom Kadrovska komisija (protivno odredbama Statuta SDP BiH) ocjeni ga kao neprihvatljivog kandidata kojem ne treba dati šansu te ga diskvalifikuje kao kandidata na unutarpartijskim izborima koji će biti održani ovih dana..

Razlog je samo jedan, ovog puta je bilo izvjesno da će pobijediti u utrci za predsjednika SDP Kakanj.

Na ovaj način, SDP-ovo rukovodstvo je de facto stalo na stranu drugog kandidata i de facto ga izabralo za predsjednika SDP Kakanj jer treći kandidat ne postoji pa je sad dovoljno da sam taj kandidat izađe na izbore i glasa sam za sebe i automatski je izabran. A ljudi koji stoje iza ovakvog nečovječnog, niskog i podmuklog inžinjeringa su oni isti ljudi zbog kojih gradjani Kaknja psuju SDP kada god prođu pored kućica na autocesti, kada prođu pored termoelektrane,uđu u općinski sud ili elektrodistribuciju ili dobiju tužbu od jednog komunalnog preduzeca…

A šta reći za rukovodstvo SDP-a u Sarajevu… Možda bi njihova odluka koju su donijeli kako bi zaštitili svoje prijatelje u Kaknju u nekim drugim okolnostima bila i ispravna ali u ovim okolnostima problem ispravnosti te odluke je činjenica da ovaj narod za Dinu misli da je pošteniji od rukovodstva koje je donijelo ovakvu odluku i ljudi koji su to od njih zatražili…

Tito, da ustaneš iz groba pa da vidiš šta su ti uradili od partije poželio bi da je nisi uopće ni stvarao…

Druže Dino, ti si pobijedio i bez ovih izbora i još važnije pobijedio si sve njih zajedno jer su ovom podmuklošću pokazali svoju nemoć i pokazali su da više nemaju nikakav stvarni autoritet u članstvu SDP Kakanj jer da imaju autoriteta ne bi bila dovedena u pitanje pobjeda njihovog kandidata koji iza sebe već ima jedan mandat u vijeću i nikakav rezultat niti aktivizam u SDP i za SDP…

A vrijeme će pokazati da su dobili bitku a izgubili rat… a tebe Nikšiću i Zukane Helezu nek je stid i sramota, otići čete pez pomena iz SDP-a kada vrijeme učini svoje… A kada eventualno osjetim da želite postupiti pravedno i čovječno ja ću se takođe oglasiti i izviniti na isti ovakav način, svima koji se osjete prozvanim..

KAKANJINFO.COM