Gradska biblioteka Kakanj: Promocija “Geopolitika – Evropa Sarajevo 100 godina poslije”, prof. dr. Anisa Bajrektarevića

Program u pvodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, danas u 16,30 sati u Gradskoj biblioteci, prof. dr. Anis Bajrektarević predstaviće autorsku knjigu: Geopolitika – Evropa Sarajevo 100 godina poslije.

Prof. Noam Chomski, akademik gotovo legendarnog statusa, o saderžaju ove knjige poručuje autoru: „Čestitam ti na hrabroj kontranaraciji. Volio bih da se ne složim sa tobom, ali za to nemam argumente. Mnoge su prave šanse zbilja propuštene, sa tragičnim rezultatima… Tvoj glas je tako potreban u ovim vrtoglavim vremenima. Ljudima treba orijentir i vodilja/smjer.”

Slovo o autoru 

Anis H. Bajrektarević, šef katedre i profesor Međunarodnog prava i globalnih političkih studija Univerziteta IMC-Krems u Austriji. Rođeni Sarajlija, pored djela koje predstavlja u Kaknju, objavio je knjigu FB – Geopolitika Tehnologije (Addleton, 2013 New York), a u pripremi mu je knjiga Nema Azijskog vijeka. Samo na predmetu Geopolitika – koji na matičnom univerzitetu predaje pored ostalih predmeta kao što su Politički sistemi, Međunarodno i EU pravo, Samoodrživi razvoj (instrumenti i ustanove), ima preko 1000 sati predavanja na svim meridijanima svijeta. Autor je stotina publikacija objavljenih u pedesetak zemalja svijeta na svih pet kontinenata. Radovi su mu prevedeni na dvadesetak jezika. Živi u Beču.

KAKANJINFO.COM