Grb Općine Kakanj je dobila JU KSC Kakanj

U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“, u petak 14.4.2017.godine u Domu kulture sa početkom u 17,00 sati, bit’ će održana svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj i tom prilikom će se dodijeliti priznanja „Grb općine Kakanj“, „Plaketa sa diplomom“ i „Zahvalnica“.

Ove godine, čast najvećeg priznanja Općine Kakanj – Grb Općine Kakanj pripala je Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj, stoga pozivamo sve prijatelje kulture i sporta da budu dio ove svečane sjednice. Također pozivamo sve one koji su ikada sudjelovali u aktivnostima JU KSC Kakanj, da podrže ovaj događaj jer su svi oni zapravo dobitnici ovog velikog priznanja.

Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj priznanje se dodjeljuje za za afirmaciju  i promociju općine Kakanj na kulturnom, sportskom i obrazovnom nivou kao i drugim aspektima društvenog i javnog života.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj je godinama srce kulturnog života kulture u Kaknju i kao takva omogućava da Kakanjci idu u korak sa aktuelnim događajima na ovom planu.

Hvala što ćete i ovaj put biti dio velikog i kreativnog  tima JU KSC Kakanj!

JU KSC KAKANJ