Javni poziv – podsticaj za predate-otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2024. godine (organizirani otkup)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, usvojenog na 38. sjednici, dana 29.02.2024. godine od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za predate-otkupljene količine
svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2024.godine (organizovani otkup)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registrovanih otkupljivača da se prijave za općinski podsticaj za predate-otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2024.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za I kvartal je 15.4.2024. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na br. telefona 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • Kopija važećeg mliječnog kartona – prilog V (ne stariji od 12 mjeseci),
  • Kopija Rješenja o bavljenju poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti,
  • Kopija Ugovora o otkupu mlijeka za tekuću godinu sa registrovanim otkupljivačem svježeg kravljeg mlijeka,
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate od općinske službe prema mjestu prebivališta izdata u 2024. godini,
  • Dokaz o otvorenom bankovnom računu.