Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava “Refundacija kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede“

poticaji-kakanjinfo

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2016. godinu, broj: 01/1-28/16 od 28.01.2016. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

“Refundacija kamata za podignute kredite u oblasti  poljoprivrede“

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. godini, i to isključivo za kredite korištene u oblasti poljoprivrede.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj vrši regresiranje uplaćenih kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama. Kamata se regresira na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira iznosi do 8 %. Minimalan iznos kredita na koji se može regresirati kamata je 3.000,00 KM, a maksimalni iznos je 10.000,00 KM, s tim što je period otplate kredita do 3 godine. Općina Kakanj se obavezuje da će korisniku podsticaja refundirati kamate za cijeli otplatni period, pojedinačno za svaku godinu na kraju kalendarske godine, po dostavljanju potvrde od banke o  uplaćenim  kamata.

Pravo prijave na Javni poziv za ovu vrstu podsticaja imaju poljoprivredni proizvođači sa  područja općine Kakanj, a prioritet imaju registrirani poljoprivredni proizvođači.

Zainteresirani uz prijavu na javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj, te klikom ovdje ;
  2. potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2016.godini;
  3. ugovor s bankom sa anuitetnim planom otplate kredita;
  4. potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa obaveznim pregledom obračunatih i uplaćenih kamata za period za koji se regresira kamata;
  5. dokaz o utrošku kreditnih sredstava (račun, faktura, ugovor);
  6. potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva je 16.12.2016.godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.