Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj za predate-otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za prvi kvartal 2023. godine (organizovani otkup)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, usvojenog na 26. sjednici, dana 28.02.2023. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za predate-otkupljene količine
svježeg kravljeg mlijeka za prvi kvartal 2023.godine (organizovani otkup)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registrovanih otkupljivača da se prijave za općinski podsticaj za predate-otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za prvi kvartal 2023.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za I kvartal je 14.4.2023. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • Kopija važećeg mliječnog kartona – prilog V (ne stariji od 12 mjeseci),
  • Kopija Rješenja o bavljenju poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti,
  • Kopija Ugovora o otkupu mlijeka za tekuću godinu sa registrovanim otkupljivačem svježeg kravljeg mlijeka,
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate od općinske službe prema mjestu prebivališta izdata u 2023. godini,   
  • Dokaz o otvorenom bankovnom računu.