JP VODOKOM KAKANJ: Obavještenje za korisnike – pravna lica

 

Obavještavamo korisnike naših usluga iz kategorije pravna lica da je na snagu stupila Odluka o izmejnama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga J.P. „VODOKOM“ prema kojoj se usluga o prikupljanju, odvozu i deponovanju otpada obračunava po novoj cijeni, a koju je usvojilo OV.

Osnova novog obračuna usluge je površina objekta u kojem pravno lice obavlja registrovanu djelatnost, te je u skladu s tim potrebno u obračunsku službu prijaviti, donijeti dokaz o kvadraturi korištenog prostora.

To možete učiniti najkasnije do ponedjeljka 20. marta.

Ukoliko pravno lice ne dostavi neophodne podatke, zaduženje ćemo izvršiti prema vlastitoj procjeni ovog mjeseca, što svakako povlači posljedice koje ne idu u korist ni korisniku ni ovom preduzeću.

Za detaljinije informacije molimo da se obratite u obračunsku službu ili na broj telefona 55 79 50.