JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj: Sutra promocija eko slikovnice – „ Zemlja je u opasnosti „ autorice Emine Škorić

JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj  – u okviru realizacije ekološkog projekta organizira program promocije eko – slikovnice

„ Zemlja je u opasnosti „  autorice Emine Škorić

Ekološko obrazovanje ima poseban značaj najviše kod mladih, jer su iskustva drugih zemalja pokazala da se edukacijom mladih još od najranijeg uzrasta formira neophodan nivo ekološke svijesti, a jedini strateški pouzdan način zaštite životne sredine za naredne generacije je formiranje ekološki obrazovane i odgovorne populacije koja je svjesna neophodnosti očuvanja životne sredine.

Nakon što smo u ekološkom priručniku za djecu „ KAP VODE NA DLANU“ apsolvirali vodu kao eko sistem, obrazovne aktivnosti fokusiramo na kruti otpad i smeće i probleme koje pravimo neadekvatnim tretmanom tog otpada.

Ekološka svijest je duhovna dimenzija ekološke kulture i obuhvata stečena znanja i navike, usvojene vrijednosti,stavove i uvjerenja, prihvatanje normi o tome šta je u prirodnoj i društvenoj sredini zdravo i kvalitetno, a šta nije, na koji način se u postojećim uslovima može poboljšati svijest i kvalitet života ljudi.

 

Ekološko vaspitanje i obrazovanje ne bi moglo da se tumači kao neka „nadgradnja nad obrazovanjem, uopće, već je ono dio obrazovanja neophodnog savremenom čovjeku.

Razvijanje ekološke svijesti kod mladih je pred uslov kvalitetnijeg bavljenja ekologijom u budućnosti jer živjeti u zdravoj i ne zagađenoj sredini jedno je od osnovnih ljudskih prava.

Osnovni elementi ekološke svijesti su; ekološko znanje, vrednovanje ekološke situacije i ekološko ponašanje.

Ekološko znanje predstavlja osnovni element ekološke svijesti i ono se crpi iz knjiga, i drugih prigodnih sadržaja. Mi u ovom projetku nastavljamo formirati kakanjsku  ekološku biblioteku sa novim izdanje eko slikovnice, u kojoj problematiziramo kruti otpad i druge vidove smeća i probleme oko neadekvatnog zbrinjavanja tog otpada i podupiremo kampanju lokalnog komunalnog poduzeća i općine Kakanj na adekvatnom zbrinjavanju otpada.

Vrednovanje ekološke situacije je drugi konstitutivni element ekološke svijesti.

Izdavanjem eko slikovnice, prigodnim sadržajima osposobljavamo djecu da kritički procjenjuju sastav životne sredine u konkretnim slučajevima, da vrednuju postupke drugih prema životnoj sredini, da shvataju i primjenjuju zahtjeve ekološki odgovornog ponašanja prema svim elementima životne sredine.

 

Ekološko ponašanje je treći bitan element ekološke svijesti. Ekološka svijest nije samo znanje pojedinca i grupa o ekološkim problemima i vrednovanje ekološke situacije već i angažovanje u konkretnim uslovima i situacijama.

Ekološka svijest doprinosi koncipiranju i ostvarivanju ekološke politike. Sa razvojem ekoloških navika smanjuje se potreba za djelovanje administrativnim putem

  • Izradom, izdavanjem i štampom eko slikovnice obezbijediti potrebne uvjete za edukaciju djece o potrebi zaštite i unapređenja okoliša.
  • EKO SLIKOVNICA kao konkretan, opipljiv proizvod ovog projekta će omogućiti djeci najbolje informacije o stanju okoliša, potrebi njegove zaštite i unapređenja, a programi njegove promocije i podjele djeci u školama / deset programa posebno osmišljenih/ će uticati na usvajanju znanja o okolišu, osposobiti mlade da uspješno vrednuju ekološke situacije i da se u skladu sa znanjem i vrednovanjem i ponašaju.
  • Eko slikovnicom, prilagođenim uzrastu djece zainteresirati djecu za okolinske probleme.
  • Prigodnim programima, organiziranim u svim osnovnim školama u općini Kakanj, obdaništu i drugim pogodnim mjestima /, uključiti najveći broj djece i u programima, adekvatnim sadržajima uticati na razvoj znanja, promovirati ekološke vrijednosti i pozvati na ekološko ponašanje.
  • Projekti koji kao rezultat imaju konkretan, opipljiv proizvod – u našem slučaju slikovnica, ima veliki mogućnost ponavljanja i multipliciranja rezultata projekta. Eko slikovnica ostaje u Gradskoj biblioteci, Školskim bibliotekama i porodičnim bibliotekama, kao trajni podsjetnik na potrebu ekološkog ponašanja i kao trajna mogućnost, da mu se djeca i mladi iznova vračaju. Eko slikovnica postaje trajnim resursom iz kojeg će buduće generacije djece saznavati o okolinskim problemima i potrebi zaštite i unapređenja okoliša.