Naslovna / Ekskluzivno / EKSKLUZIVNO: Nakon inicijative Almedina Aliefendića za regionalnu kakanjsku cestu odobreno 300.000 KM!

EKSKLUZIVNO: Nakon inicijative Almedina Aliefendića za regionalnu kakanjsku cestu odobreno 300.000 KM!

EKSKLUZIVNO: Nakon inicijative Almedina Aliefendića (SDA) zastupnika u Skupštini ZDK

 Kreće realizacija još jednog u nizu značajnih infrastrukturnih projekata u Kaknju

 Odobreno 300.000 KM za obnovu i sanaciju regionalnog puta od naplatnih kućica do kružnog toka!

Almedin Aliefendić (SDA) je u Skupštini Kantona predlagao veliki broj inicijativa, pitanja, amandmana na zakonska rješenja, kao što su poboljšanja u vođenju realne budžetske politike, jačanje statusnih pitanja boračke populacije, te generalno stvaranje boljeg ambijenta življenja za sve stanovnike. Posebno ćemo navesti učešće u donošenju Zakona o matičnim knjigama i Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termolektrana, zahvaljujući kojem je ispravljena višedecenijska nepravda prema stanovništvu Kaknja, i niz drugih aktivnosti u zakonodavnim organima Kantona i Federacije BiH, te zbog čega je od CCI svrstan u grupu najaktivnijih zastupnika u Skupštini ZDK-a.

almedin aliefendić

Kakanjski zastupnik je na 59.sjednici Skupštine ZDK u aprilu tekuće godine podnio inicijativu za sanaciju dijela regionalne ceste od naplatnih kućica do kružne raskrsnice (benzinske Energopetrola) na ulazu u Općinu Kakanj.

SREDSTVA ZA DIONICU SU ODOBRENA!

„Motiv za djelovanje i predlaganje ove inicijative je bio katastrofalno stanje ove dionice puta u poređenju sa nekim drugim regionalnim cestama koje vežu grad sa autoputem. Ovo je definitivno jedan od najlošijih puteva s toga iz Kantona su nakon ove inicijative odlučili da se izdvoji 300.000 KM za rekonstrukciju a potvrda tome je odgovor koji sam dobio od resornog ministarstva. Dobio sam informaciju da je prije nekoliko dana bilo i otvaranje ponuda tako da možemo relativno brzo očekivati i samu realizaciju. Jedino eventualne žalbe u tenderskoj proceduri mogle bi da uspore početak radova. Sredstva su u Kantonu osigurana i čekaju na svoju realizaciju. Jako je važno da se svim kakanjcima stvore optimalni uslovi normalnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja sa jednim modernim asfaltnim slojem koji će se uklopiti u ovaj kakanjski ambijent rekonstrukcije glavne kakanjske saobraćajnice“ rekao je Aliefendić za naš portal.

KOMFORNIJI I LJEPŠI ULAZ I IZLAZ NA AUTOPUT IZ KAKNJA

Aliefendić je dodao da se ovaj projekat uklapa u nastojanje Kantonalne Vlade ZDK da u Kaknju uloži sredstva i u ostale infrastrukturne projekte kao što je Sportska dvorana, objekti u dijelu vodosnadbijevanja, kanalizacionih mreža gdje se ulažu značajna sredstva. Presvlačenjem ove donice puta novim asfaltnim slojem pravi ulaz u Kakanj komfornijim i ljepšim sa čim se ne bi postidjeli ni EU gradovi. Možemo zaključiti da će se samom realizacijom ovog projekta zaključiti tvrdnja da Kakanj kao čaršija ima svoju i glavu i rep koja na svaki mogući način ulaže u razvoj i napredak.

?
?
?
?
?
?
?

 

 

Almedin ALIEFENDIĆ, rođen je 1970. godine u Kaknju, a diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Član je SDA od osnivanja, trenutno potpredsjednik KO SDA ZDK i član Kantonalnog izvršnog odbora SDA ZDK. Aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH. Dobrovoljno je pristupio prvim organizovanim jedinicama koje su pružile otpor agresorima na Bosnu i Hercegovinu, a po osnivanju 7. Muslimanske brigade u Kaknju prešao je u jednu od najelitnijih jedinica Armije RBiH, gdje je ostao do kraja rata. Oženjen, otac dvoje djece.

KAKANJINFO.COM