Naslovna / Kakanj / SDA KAKANJ: MIRNES BAŠIĆ (BR: 15 kandidat za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona)

SDA KAKANJ: MIRNES BAŠIĆ (BR: 15 kandidat za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona)

Rođen je 18.09.1976. godine u Brnjicu. Osnovnu školu je završio u Brnjicu a srednju Ekonomsku u Kaknju.

Pravni fakultet završio je na Univerzitetu u Sarajevu čime stiče zvanje diplomirani pravnik.

Od aprila 2001 godine uposlen je u RMU Kakanj prvo kao pripravnik a zatim kao pravnik za nekretnine i normative.

Od 2008. do 2015. radio kao Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Od 2015 godine do danas obnaša dužnost Ministra za pravosuđe i upravu u Vladi ZE-DO Kantona.

U period 2004-2008 bio je vijećnik u OV Kakanj ispred SDA.

Član je Izvršnog odbora SDA Kakanj od 2009. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

IZBORNA HRONIKA PORTALA KAKANJINFOKANDIDAT Mirnes Bašić (SDA KAKANJ)BROJ 15Skupština Zeničko-dobojskog kantona

Posted by Kakanj Info on Friday, September 14, 2018