Naslovna / Kakanj / Šta kakanjci misle o konkursu obdaništa “Mladost” koji je u žiži interesiranja korisnika?

Šta kakanjci misle o konkursu obdaništa “Mladost” koji je u žiži interesiranja korisnika?

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Konkurs obdaništa “Mladost” u žiži interesiranja javnosti:

Umjesto određenih prijedloga da postojeća djeca automatski bez konkursa ostaju u obdaništu, a da ona koju su čekala i dalje čekaju, načelnik Aldin Šljivo uputio inicijativu da se raspiše konkurs iznova za svu djecu, insistirajući na primjeni zakona, važećih propisa, pravičnosti, te fer i korektnoj osnovi za sve mališane

Uvažavajući opće interesovanje javnosti u vezi raspisivanja konkursa za prijem djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj “Mladost” Kakanj, te dileme koje su se pojavile u vezi ovog konkursa,

načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo obavještava javnost da je jutros održao sastanak s predstavnicima obdaništa “Mladost” i da je uputio inicijativu da obdanište “Mladost”, prema propisanim procedurama i odlukama Općinskog vijeća Kakanj, u konsultacijama s pravnom strukom, raspiše konkurs iznova za svu djecu kako bi sva djeca na ravnopravnoj osnovi kroz konkursnu proceduru bila vrednovana prema fer i korektnim kriterijima u kojima posebnu važnost ima socijalni aspekt.

Načelnik je insistirao na primjeni zakona, važećih propisa, pravičnosti, te fer i korektnoj osnovi za svu djecu.

U tom smislu posebno je važan socijalni aspekt obzirom na činjenicu da je cijena obdaništa simboličnih 50 KM, a da ostatak novca za rad obdaništa obezbjeđuje Općina Kakanj iz svog budžeta.

U vezi ovog pitanja očekuje se skora odluka nadležnih u obdaništu “Mladost”.