KAKANJINFO – Medicinari su struka u najvećem riziku, ali se ipak ne povlače!

Škole su zatvorene
Uredi se zatvaraju
Tržni centri su prazni
Dogadjaji se otkazuju
Avioni su prizemljeni
Ekonomija je potonula
Medjunarodne granice se zatvaraju
Ljudi su preplašeni da gledaju jedni u druge, kamoli da se dodiruju.
Ali, bolnice su još uvijek otvorene, mi još uvijek dodirujemo pacijente kako bismo provjerili njihov puls i pregledali ih. Pacijenati kašlju prema nama.
Mi smo struka u najvećem riziku, ali se ipak ne povlačimo!
Zato poštujte medicinsko osoblje i pored nekih negativnih postupaka.🙏🏻
Budite solidarni, mudri i ostanite kući!