Kantonalno ministarstvo objavilo konačnu listu za stipendije

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK  objavilo je Konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2016/2017. godini, kao i spisak studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa.

Visina stipendije po jednom korisniku iznosi 450 KM, a isplaćuje se u tri rate.

Konačnu listu studenti mogu pogledati u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike u Općini Kakanj.