Konkurs za najbolji literarni: Nagrade 500, 250 i 100 KM

JU Gradska biblioteka Kakanj i JU “Gradska biblioteka” Zenica, na inicijativu Lingvističke sekcije Srednje mješovite škole  “Mladost” u Zenici raspisuju
KONKURS za najbolji literarni rad na teme
“Istrčimo, zajedno sa Amelom Tukom, najbolje vrijeme za Bosnu i Hercegovinu”
“Sport je put na kome, i prije medalja, osvajamo sami sebe”

Nagradni fond:
I mjesto 500,00 KM
II mjesto 250,00 KM
III mjesto 100,00 KM

Uslovi konkursa:
– Pravo učešća na Konkursu imaju učenici VIII i IX razreda osnovnih škola i učenici svih razreda srednjih škola u Kaknju i Zenici.
– Literarni rad ne smije biti ranije objavljivan, štampan nit nagrađivan.
– Literarni rad minimalno treba imati 2.000 karaktera (slovnih mjesta).
– Rok za dostavljanje radova je 15. 2. 2020. godine.
– Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
– JU Gradska biblioteka Kakanj i JU „ Gradska biblioteka“ Zenica zadržavaju pravo objavljivanja odabranih radova u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
– Žiri, kojeg imenuju direktori JU Gradska biblioteka Kakanj i JU „ Gradska biblioteka“ Zenica bit će sačinjen od tri člana.
– Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
– Radove slati u jednom odštampanom primjerku (A4 format) i u elektronskoj formi.
– Radove slati potpisane, ime prezime, ime oca i majke, škola i adresa.
– Rezultati Konkursa će biti objavljeni na službenoj stranici JU Gradska biblioteka Kakanj i JU „ Gradska biblioteka“ Zenica, najkasnije do 25. februara 2020., a nagrada će biti uručena najkasnije do 1. 3. 2020. godine.

Radove slati na adresu:
Za škole iz Kaknja.
Javna ustanova “Gradska biblioteka” Kakanj
Ul. Šehida bb
72 240 Kakanj
Sa naznakom “Konkurs za literarni rad”

Za škole iz Zenice
JU “Gradska biblioteka” Zenica
Školska br. 6
72 000 Zenica
Sa naznakom “Konkurs za literarni rad”