Lijepe vijesti: Na klizištu Malješ svi građevinski radovi uspješno završeni

Danas u 9.00 sati počinje akcija uklanjanja zemljanog materijala iznad jedne od kuća čime će svi radovi biti okončani što znači da će se u svoje domove moći vratiti i preostale 4 porodice koje žive u 3 stambena objekta. Obzirom da se radi o nepristupačnom terenu, uklanjanje materijala će se izvršiti ručno. U akciji će učestvovati pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva, te dva voda jedinice civilne zaštite opće namjene sa ukupno 30 građana Kaknja koje će angažirati Služba civilne zaštite. e.

Ponedjeljak, 24.april 2017.godine, 8:00 sati, Općinski štab civilne zaštite Kakanj kojim komanduje načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra jutros je održao sjednicu na kojoj su definirane završne aktivnosti na sanaciji posljedica klizišta “Malješ”. Nakon što je izvršena izgradnja zaštitnog zida u dužini od oko 60 m, te nakon što je izvršena odvodnja podzemnih voda iz šireg područja, preostalo je još izvršiti uklanjanje zemljanog materijala iznad jedne od kuća čime će svi radovi biti okončani što znači da će se u svoje domove moći vratiti i preostale 4 porodice koje žive u 3 stambena objekta. Obzirom da se radi o nepristupačnom terenu, uklanjanje materijala će se izvršiti ručno. U akciji će učestvovati pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva, te dva voda jedinice civilne zaštite opće namjene sa ukupno 30 građana Kaknja koje će angažirati Služba civilne zaštite. Planirano je da ova akcija bude realizirana u utorak 25.aprila 2017.godine.

Srijeda, 5.april 2017.godine, 9:00 sati, Općinski štab civilne zaštite Kakanj kojim komanduje načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra jutros je održao sjednicu na kojoj je konstatovano da su se stekli uslovi da se u svoje domove vrati većina porodica koje su iseljene iz svojih domovine nakon elementarne nepogode koja je izazvala klizište u naselju Malješ. Naredba o evakuaciji ostaje na snazi za još 4 porodice koje žive u 3 stambena objekta, no kako se očekuje skori završetak radova na izgradnji zaštitnog zida uskoro će se i ove porodice moći vratiti svojim kućama. Podsjetimo, u toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida čija će ukupna dužina iznositi 60 m, a već je izgrađeno više od polovine zida. Veliki posao je urađen i u pogledu odvodnje podzemnih voda, a planovi za naredne dane su, uz nastavak izgradnje zida, i akcija čišćenja zemljanog nanosa iznad jedne od kuća kojima je prijetilo klizište.

Utorak, 4.april 2017.godine, 12:00 sati, u toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Petak, 31.mart 2017.godine, u toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Ponedjeljak, 27.mart 2017.godine, 11:00 sati, u toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Izgradnja zaštitnog zida

Subota, 25.mart 2017.godine, 12:00 sati, u toku su radovi na izgradnji zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Radovi na izgradnji zaštitnog zida

Petak, 24.mart 2017.godine, 8:00 sati, počeli su radovi na izgradnji zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Četvrtak, 23.mart 2017.godine, 13:00 sati, nakon što su izvršene obimne aktivnosti na stabilizacije padine, u toku su pripreme za izgradnju zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda.

Zabilježeno 23.marta 2017.godine

Ponedjeljak, 20.mart 2017.godine, danas se nastavljaju aktivnosti na stabilizaciji padine iznad kuća, te aktivnosti na odvodnji podzemnih voda sa šireg područja.  Tokom radova zabilježeni su i izvori vode blizu površine, locirani su i napušteni vodovodi koji rasipaju vodu, pronađene su i puknute cijevi koje su u prošlosti postavljane sa ciljem dovođenja vode do kuća, zabilježeni su i slučajevi zatrpavanja kanala koji su odvodili vode, a sve u cilju da se osigura pristup nelegalnim jamama koje postoje na ovom području.

Nedjelja, 19.mart 2017.godine, 20:00 sati, i danas su realizirane opsežne aktivnosti na stabilizaciji padine iznad kuća, te aktivnosti na odvodnji podzemnih voda sa šireg područja.

Zabilježeno u nedjelju 19.marta 2017.godine

7:00 sati, nakon što je jučer realiziran veoma veliki i značajan posao na stabilizaciji padine iznad kuća tokom kojeg su odvezene velike količine zemlje, a kanalisane su dvije vode locirane na padini, danas se nastavljaju aktivnosti na stabilizaciji ove padine. Nastavljaju se i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda sa šireg područja. Podsjetimo, jučer je postavljena i dodatna zaštitna ograda, a pobodeni su i dodatni “šipovi” kako bi se zaštitile kuće.

Subota, 18.mart 2017.godine, 12:00sati, postavljena je dodatna zaštitna ograda, a pobodeni su i dodatni “šipovi” kako bi se zaštitile kuće. Istovremeno se radi i na uklanjanju klizne mase iznad kuća sa ciljem stabilizacije padine. Paralelno sa ovim aktivnostima, u širem području se realiziraju i obimne aktivnosti na kopanju kanala kako bi se kanalisale podzemne vode. Tokom radova zabilježeni su i izvori vode blizu površine, puknute cijevi koje su u prošlosti postavljane sa ciljem dovođenja vode do kuća, zabilježeni su i slučajevi zatrpavanja kanala koji su odvodili vode, a sve u cilju da se osigura pristup nelegalnim jamama koje postoje na ovom području.

j

6:00 sati, i danas se nastavljaju aktivnosti čiji je cilj zaštita kuća koje se nalaze ispod zone klizišta. Kako bi se učinilo sve što je moguće učiniti  na zaštiti kuća obzirom na konfiguraciju terena (strmina) danas će biti nastavljene aktivnosti na pobijanju “šipova” koji bi mogli usporiti ili zaustaviti kliznu masu. Paralelno sa ovim aktivnostima nastavljaju se i aktivnosti na odvodnji voda iz šireg područja zone klizišta.

Petak, 17.mart 2017.godine, Općinski štab civilne zaštite održao je danas dvije sjednicu, jednu telefonsku, a jednu u prostorijama Štaba (soliter 2) na kojima su usvojene odluke koje se odnose na nastavak aktivnosti na zaštiti kuća, te na nastavak aktivnosti odvodnje voda iz šireg područja klizišta.

Četvrtak, 16.mart 2017.godine, 8:00 sati, stručni timovi i mehanizacija danas nastavljaju sa realizacijom interventnih mjera  sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište. Danas će biti vršeno i bušenje, te druge geološke istražne radnje koje predstavljaju osnovu za izradu projekta na osnovu kojeg će biti realizirana mjere čiji je cilj eliminacija sigurnosnog rizika.

Srijeda, 15.mart 2017.godine, 10:00 sati, paralelno sa aktivnostima na uklanjanju zemljane mase/nasipa sa padine na kojoj se pojavilo klizište, danas je izvršeno i ucjevljenje/odvodnja vode iz zone klizišta. Voda je locirana na lokaciji iznad kuća na kojoj se nalazio mjesni vodovod/bazen koji se duže vrijeme ne koristi jer su mještani priključeni na gradski vodovod. Voda iz zone klizišta je odvedena do šahta čime će se doprinijeti stabilizaciji klizišta.

Odvodnje vode

Utorak, 14.mart 2017.godine, 8:00 sati, Općinski štab civilne zaštite Kakanj jutros je održao sjednicu na kojoj su analizirane mjere koje su poduzete proteklih dana, a definirane su i smjernice za aktivnosti u danima koji dolaze. Usvojene su odluke na osnovu kojih će biti realizirani poslovi izrade projekta, te poslovi na realizaciji mjera iz projekta koje će rezultirati eliminisanjem sigurnosnog rizika.

Aktivnosti na rasterećenju klizišta realizirat će se još 3-4 dana, nakon čega će započeti aktivnosti koje preporuči struka, a čiji je cilj eliminisanje sigurnosnog rizika.

7:00 sati, stručne ekipe i mehanizacija danas nastavljaju sa realizacijom interventnih mjera  sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište. Ukupno je odvezeno oko 2.000 metara kubnih zemljišne mase, a prema procjenama stručnih lica potrebno je još izmjestiti oko 1.500 metara kubnih mase.

Ponedjeljak, 13.mart 2017.godine, 13:30 sati, predstavnici Općine Kakanj i Humanitarne organizacije “World Vision BiH” obišli su danas porodice koje su privremeno iseljenjene iz svojih domova. Podsjetimo, troškove smještaja ovih porodica snosi Općina Kakanj.

13:00 sati: U toku su radovi na realizaciji interventnih mjera sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište. Rezultati praćenja stanja klizišta koji se utvrđuju pomoću repera postavljenih u zoni klizišta i dalje ukazuju na stabilizaciju klizišta.

Postavljena je i zaštitna ograda koja služi kao zaštita kuća u slučaju da tokom radova dođe do kotrljanja kamenja. Iz zone klizišta uklonjen je stari vodovodni betonski bazen koji nije bio u funkciji.

Radovi u zoni klizišta

Postavljena zaštitna ograda

7:00 sati: Tokom proteklog vikenda stručni timovi i mehanizacija su radili na realizaciji interventnih mjera sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište. Radovi se nastavljaju i danas. Rezultati praćenja stanja klizišta koji se utvrđuju pomoću repera postavljenih u zoni klizišta i dalje ukazuju na stabilizaciju klizišta. Porodice koje su privremeno iseljene iz svojih domova danas će posjetiti predstavnici Humanitarne organizacije “World Vision BiH”.

Subota, 11.mart 2017.godine, 17:00 sati, rezultati praćenja stanja klizišta koji se utvrđuju pomoću repera postavljenih u zoni klizišta i dalje ukazuju na stabilizaciju klizišta;

11:00 sati, rezultati praćenja stanja klizišta koji se utvrđuju pomoću repera postavljenih u zoni klizišta ukazuju na stabilizaciju klizišta. Mehanizacija i danas radi na rasterećenju padine na kojoj se pojavilo klizište;

7:00 sati: I danas će na terenu raditi stručni timovi i mehanizacija. Realiziraju se interventne mjere sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište.

Brze i odlučne mjere, zabilježeno u petak 10.marta 2017.godine

Petak, 10.mart 2017.godine, 9:30 h, u Službi civilne zaštite Općine Kakanj održan je sastanak sa predstavnicima porodica koje su iseljene iz svojih kuća. Na sastanku je saopšteno da će svakoj porodici biti isplaćeno po 500 KM interventne pomoći u svrhu smještaja u stanovima/kućama koje se iznajmljuju. Upućena je molba porodicama da dostave brojeve računa na koje će biti izvršena isplata, te da se nakon smještaja jave Službi civilne zaštite radi evidentiranja mjesta privremenog stanovanja.

Porodicama je saopšteno da postoji interesovanje nekoliko humanitarnih organizacija da pomognu u ovoj situaciji, posebno djeci. Porodice su prihvatile da ih posjete humanitarni radnici.

Prisutnim u sali je pojašnjeno koje interventne mjere će već danas biti poduzete i koje mjere će u narednim danima biti poduzete kako bi se porodice što prije vratile u svoje domove.

**********

9:00 sati, počele su aktivnosti mehanizacije na realizaciji interventnih mjera sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište.

********

8:30 sati, Nakon pokrenutog klizišta kod Kaknja: Općina će finansijski pomoći svim porodicama

*********

7:30 sati: Nakon što je u četvrtak 9.marta 2017.godine došlo do pojave  klizišta na lokalitetu Malješ, iznad regionalnog puta kod skretanja za Karaulsko Polje, Općinski štab civilne zaštite Kakanj žurno je reagirao. Izvršena je preventivna evakuacija oko 50 osoba zbog sigurnosnog rizika. Odmah je angažirano stručno lice – geolog koje je na licu mjesta izvršilo preliminarnu analizu koja će biti osnov za interventne mjere, a realizirane su i aktivnosti na uklanjanju svih tereta koji su vršili pritisak na čelo klizišta.

Već danas će biti angažirana mehanizacija sa ciljem rasterećenja padine na kojoj se pojavilo klizište, a bit će poduzete i druge mjere sa ciljem otklanjanja sigurnosnog rizika. Cilj je da se u što je moguće kraćem vremenskom periodu osiguraju uslovi za povratak ljudi svojim kućama.

Danas u 9:00 sati bit će održan sastanak sa predstavnicima porodica koje su iseljene kako bi se ljudima pojasnilo šta će se raditi danas i narednih dana u cilju osiguranja uslova da se evakuisane porodice vrate svojim kućama.

Sve porodice koje su evakuisane su smještene kod rodbine, izuzev jedne porodice koja je smještena u Motelu “Tiron” u Kaknju. Troškove smještaja u Motelu “Tiron” će platiti Općina Kakanj. Obzirom da iseljenje iz domova znači i povećanje životnih troškova, Općinski štab civilne zaštite će svim porodicama odobriti interventna sredstva.

Obzirom da su se pojavile određene dezinformacije o ogromnim stijenama i velikoj količini zemlje koja je zatrpala kuće, želimo pojasniti da na kućama nema većih oštećenja izuzev manjeg oštećenja fasade koje je nastalo nakon što su se 3 kamena iz zone klizišta kotrljala do kuća.

Pojavile su se i određene špekulacije o razlozima pokretanja klizišta. Želimo pojasniti da relevantne činjenice o razlozima pokretanja klizišta mogu iznijeti samo stručne institucije i stručna lica.