Mehmed Spaho je bio prvi Bošnjak u Vladi Kraljevine SHS

Muzej Kaknja: Mehmed Spaho (1883-1939)

Mehmed Spaho je bio prvi Bošnjak u Vladi Kraljevine SHS. Obnašao je funkciju ministra saobraćaja i bio je jedan od trojice ministara iz BiH u Vladi.Spaho je također jedan od dva priznata zastupnika Jugoslovenske muslimanske organizacije među 11 Bošnjaka od 42 zastupnika Narodnog vijeća SHS za BiH. Rođen je u Sarajevu 1883. godine u porodici intelektualaca.

Školovao se u Sarajevu i Beču, gdje je stekao i titulu doktora pravnih nauka.Umro je na današnji dan, 29. juna 1939. godine, u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Pretpostavlja se da je otrovan, da bi se uklonio kao moguća prepreka Cvetković-Maček sporazumu.

Dženazi Mehmeda Spahe u Sarajevu prisustvovalo je oko 50.000 građana, a ukopan je u mezarju Gazi Husrev-begove džamije.”Zahvaljujući Spahinim nastojanjima, Bosna i Hercegovina bješe jedini konstitutivni element Jugoslavije koji je na taj način očuvao svoj identitet”, bilježi britanski historičar u “Povijesti Bosne” (Erasmus Gilda, Zagreb; Novi Liber, Zagreb; Dani, Sarajevo, 1995.).