Mirnes Bajtarević – na terenu preuzeo dužnost Općine Kakanj

Prvo radno jutro Mirnesa Bajtarevića na dužnosti načelnika Općine Kakanj:

Umjesto ceremonijalnih aktivnosti u kancelariji, odlazak na teren i posjeta dežurnim službama-vatrogascima, hitnoj službi, policiji i stanici za mjerenje kvaliteta zraka.

Prvo radno jutro novoizabrani načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević je proveo na terenu, u posjeti i razgovoru s dežurnim službama. Umjesto uobičajenih ceremonijalnih i protokolarnih aktivnosti u uredu, načelnik Bajtarević je, cijeneći važnost dežurnih službi, odlučio prve radne sate na dužnosti načelnika provesti s onima čiji je angažman posebno važan za sigurnost i zdravlje građana.”Sigurnost i zdravlje ljudi uvijek moraju biti na prvom mjestu.

Zato je moj prvi radni angažman na dužnosti načelnika bila posjeta službama čiji je angažman posebno važan za sve građane. Informisao sam se o izazovima s kojima se susreću, izrazio podršku njihovom radu i moja očekivanja od svih nas zajedno u budućem periodu.

Svi smo u službi građana i naša misija će biti uspješna ukoliko budemo radili vrijedno, timski, zajedno i složno. U tom smislu predstoji nam još više borbe i zalaganja za dobrobit građana Kaknja.

Teren, svakodnevni kontakt sa službama koje služe građanima i kontakt s narodom bit će u žiži mog rada i zalaganja”, rekao je načelnik Bajtarević.