Nadina Kovač: Mirnes Bajtarević se već pokazao kao lider koji podstiče kulturu otvorenosti, povjerenja i priznanja

Velike ljude ćemo teško uočiti ako pod bremenom vremena u kojem živimo hodamo pognute glave, ako prebiremo po svojim ili tuđim tragovima kako bismo mapirali neku surovu stvarnost.

Mirnes Bajtarević upravo radi svojih kvaliteta ne smije i neće proći neopaženo, posebno uzevši u obzir Mirnesov osjećaj da ima zadatak i misiju da radi nešto valjano i vrijedno, što prevazilazi i njega samog na uštrb općeg dobra.

Poznajem ga kao čovjeka koji je operisan od egocentrizma, naoružanog spremnošću, znanjem i kompetencijama za buduće izazove, čovjeka čvrstog moralnog digniteta kao vodiljom kroz profesionalna i lična postignuća, sa empatijom kao preduslovom za dobrotu, sa ljubavlju kao preduslovom za poštivanjem drugog i drugačijeg, sa skromnošću kao preduslovom za zdrav ego i zdravu ambiciju..

Mirnes se već pokazao kao lider koji podstiče kulturu otvorenosti, povjerenja i priznanja, a koja je važan preduslov za uspjeh u zadacima koji ga, ako Bog da, čekaju.

Stoga, snažno podržavam Mirnesa i sve što on kao ličnost jeste.

Nadina Kovač

Članica Izvršnog odbora SDA Kakanj

Vijećnica u OV Kakanj