NIJE LI OVO PREVIŠE? ZASTUPNICA U PAPUČAMA, HALJINICI NA BRETELE NA SJEDNICI SKUPŠTINE ZDK….ŠTA KAŽE ETIČKI KODEKS!?

Dana 29.06.2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Sjednica je protekla u najboljem redu no međutim jedan detalj je ostao na fotografijama ove veoma uspješne sjednice.

Taj detalj se odnosi na dolazak na ovu sjednicu i oblačenja zastupnice Amele Granić iz Nezavisnog bloka, koja je ni manje ni više nego doktor medicine-specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u KB Zenica. Granić je 1961.godište, predsjednica je Kluba zastupnika NB u Skupštini ZDK a ranije je bila u gradskom vijeću Zenica.

Kako se da vidjeti, zastupnica je na sjednicu došla u pink uskoj haljinici na bretel, papučama i izbačenom dekolteu što je svakako dovelo do pitanja: Imaju li u javnoj instituciji kao što je državna zgrada gdje se održavaju sjednice Skupštine pravila i načela oblačenja i kakav je etički kodeks po pitanju oblačenja, jer ovo do sada nismo vidjeli. Na ovo pitanje a nakon upita građana tražili smo odgovor u članovima etičkog kodeksa, a pitanja su mnoga. Između ostalog, da li je zastupnica prikladno i uredno odjevena? Nije li ovo previše !? Šta vi mislite!?

A fotografiju su komentarisali i pratitelji koji su nam i poslali upit nakon objave sa ove sjednice?

Naravno nakon našeg istraživanja o načinu oblačenja zastupnika u Skupštini ZDK našli smo u članu 16. …   da pri obavljanju funkcije na sjednicama i sastancima, treba biti prikladno i uredno odjeven.

ETIČKI KODEKS  POSLANIKA U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Član  16. 

(Ponašanje izabranih zvaničnika) 

(1) Izabrani zvaničnik će poštovati sve etičke principe i standarde ponašanja koje Skupština propiše i koji proizilaze iz opće prihvaćenih standarda parlamentarnog rada. 

(2) Izabrani zvaničnik će svojim ponašanjem uvijek štititi ugled Države Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona. 

(3) Izabrani zvaničnik naročito: 

            – ne smije  upotrebljavati  neprimjerene riječi, izraze  i njihove sinonime koji vrijeđaju ljudsku čast i dostojanstvo, kada se govori o konkretnim fizičkim ili pravnim osobama, te u komunikaciji ne smije vršiti obmanjivanje, manipulaciju, samopromociju i neučtivost u vođenju dijaloga,  

            – u svojim nastupima, govorima, pismenim podnescima i drugim službenim radnjama i nastupima, voditi računa o načelima profesionalne etike i opće kulture, dajući i na taj način pozitivan primjer ponašanja javnosti, 

             – dužan je pridržavati se zakazanog termina održavanja sjednica Skupštine i radnih tijela, kao i termina određenog za pauzu, 

             – dužan je prisustvovati sjednicama Skupštine i skupštinskih radnih tijela čiji je član, ne napuštati zasjedanje prije završetka, a ni tokom trajanja, a da prije toga ne saopšti javno ili predsjedavajućem razlog privremenog ili potpunog napuštanja zasjedanja. Ako je opravdanim razlogom spriječen da prisustvuje sastancima ili sjednicama na koje je uredno i blagovremeno pozvan, predsjedavajućem će saopštiti te razloge, a on će Skupštinu ili radno tijelo obavijestiti o razlogu izostanka pozvanog izabranog zvaničnika, 

            – dužan je pažljivo pratiti tok sjednice ili sastanka i uzdržavati se od radnji kojima se ometa tok sjednice ili sastanka kao što su: korištenje mobitela, interneta, napuštanje sjednice, čitanje novina, dovikivanje, dobacivanje ili druge radnje kojima se prekida drugi sagovornik, podsmješljiv i podrugljiv ton, a posebno kad se daje replika na izlaganje drugog, 

            –  pri obavljanju funkcije na sjednicama i sastancima, treba biti prikladno i uredno odjeven,

            – dužan je tokom rasprave da se usmjeri na temu o kojoj se raspravlja, 

            – dužan je poštovati predsjedavajućeg Skupštine i predsjedavajućeg radnog tijela da usmjeri raspravu na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, odnosno radnog tijela, 

            – bez opravdanog razloga ne izostajati sa javnih manifestacija ili javnih skupova na koje je uredno i blagovremeno pozvan u svojstvu izabranog zvaničnika, 

            – dužan je da svoje ponašanje usmjeri u skladu sa javnim interesom, da izbjegava konflikte i da jača povjerenje javnosti prema državnim institucijama, 

             – tokom obavljanja svojih dužnosti neće podsticati na mržnju, netoleranciju i nasilje i osudiće svako ponašanje kojim se isto podstiče. 

Kakanjinfo.com