Niko Lozančić u proteklim izborima prepoznao Sedmedina Amiđića kao pravog kandidata za načelnika

Prošli su i lokalni izbori, pomalo se revidiraju i same podrške kandidata i političkih subjekata međusobno. Jedna interesantna stvar o kojoj nismo pisali je i sama podrška Nike Lozančića, Sedmedinu Amiđiću u kandidaturi za načelnika Kaknja.

Kako se da zaključiti nije ni krio da kao iskusan političar u ranijem političkom svojstvu predsjednika Općinskog vjeća, jednog doma federalnog parlamenta, jednog doma državnog parlamenta, pa Predsjednik Federacije BiH, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, da ovu podršku za načelnika Kaknja i to DF, kandidatu.

Tako je kakanjska i šira javnost mogla da vidi da je podrška izrečena , odnosno napisana javno na FB profilu a u njoj piše: