Novo klizište na lokalitetu Malješ prijeti da zatrpa kuće, svi mještani iseljeni, proglašeno stanje nesreće!!!

Nakon što je stigla dojava o pojavi klizišta na lokalitetu Malješ, iznad regionalnog puta kod skretanja za Karaulsko Polje, Općinski štab civilne zaštite Kakanj odmah je izašao na teren, poduzeo promptne mjere, a nakon toga u 13:00 sati održao i hitnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o proglašenju stanja nesreće na ograničenom području, te mjerama koje treba poduzeti u ovoj situaciji.

U cilju preventivne zaštite stanovništva koje živi u podnožju lokaliteta na kojem se pojavilo klizište, odlučeno je da se izvrši iseljavanje 13 domaćinstava iz 9 stambenih objekata i dva druga objekta (ukupno 50 osoba). Na teren je odmah izašlo stručno lice – geolog na osnovu čijeg će nalaza biti poduzete interventne mjere angažiranjem mehanizacije sa ciljem rasterećenja klizišta, te smanjenja ili otklanjanja sigurnosnog rizika.

Općinski štab civilne zaštite Kakanj odmah je naredio da se ukloni sve što predstavlja opterećenje na mjestu gdje je locirano čelo klizišta.

U momentu aktiviranja klizišta tri veća kamena  su se kotrljala i udarila u stambene objekte na kojima je nastala manja materijalna šteta na fasadi.

Porodice će se smjestiti kod rodbine, a Služba civilne zaštite će svim porodicama pružiti pomoć.

Na terenu su kakanjski vatrogasci i policija, a u pripravnosti su i ekipe za pružanje hitne medicinske pomoći.