Od danas Kraj grijne sezone u Kaknju: Koliko ste zadovoljni sa grijanjem u protekloj sezoni?

Obavještavamo sve potrošače toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja u Kaknju, da će u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja u Kaknju (Sl. novine Općine Kakanj br. 11/17 od 02.08.2017. godine), tekuća sezona grijanja uspješno biti privedena kraju u petak 30.04.2021 godine, kada će JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj vršiti sve potrebne radnje na sistemu s ciljem uspješnog prestanka isporuke toplotne energije svim potrošačima.JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj se zahvaljuje na povjerenju našim potrošačima, građanima i pravnim licima, posebno urednim platišama u protekloj sezoni grijanja.

Napominjemo sve potrošače koji imaju dugovanja prema JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj da svoja dugovanja izmire ili regulišu način otplate duga najkasnije do 31.05.2021. godine, kako bi i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj redovno izvršavalo svoje obaveze prema dobavljačima.JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj će u protivnom biti prinuđeno da pokrene postupke radi naplate svojih potraživanja, te se nadamo da će potrošači ovaj poziv ozbiljno shvatiti, te da sebi neće prouzrokovati dodatne troškove.