Od danas potpuna finansijska blokada Institucija FBiH

Od 1. februara 2019. godine Institucije Federacije BiH su u potpunoj finansijskoj blokadi. Kao što se već duže vrijeme nagađalo, budžet za 2019. godinu, usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, nije stupio na snagu. Sve dok Dom naroda ne bude konstituisan, ni budžet za 2019. neće stupiti na snagu.

Blokada podrazumijeva obustave svih plaćanja iz federalnog budžeta i obustave plaćanja iz budžeta grada Mostara.

Već početkom ovog mjeseca budžetski korisnici osjetit će posljedice ovakvog stanja. Zbog ovakvog stanja, očekuje se obustava isplata obaveza iz 2019. godine, jer ne postoji ni odluka o privremenom finansiranju do 31. marta 2019. godine, odnosno za prvi kvartal ove godine.

S druge strane, predstavnici boračkih populacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i poljoprivrednici u Federaciji najavili su blokade i proteste ukoliko ne dobiju naknade za januar 2019.

Iako su postojale inicijative da dosadašnji saziv Doma naroda Parlamenta FBiH potvrdi budžet FBiH za 2019. ,OHR, Delegacija EU u BiH, ambasade SAD-a i Njemačke u BiH upozorile su kako ovaj saziv nema legitimitet da donosi takve odluke.