Općina Kakanj plaća 100 % u prvoj godini, 50 % u drugoj doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje

Mjesečni troškovi obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od   nezaposlenosti) za registrovanu djelatnost – poljoprivreda (osnovna djelatnost) iznose 153,55 KM. Za one koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2017.godini općinski podsticaj je u prvoj godini u iznosu od 100% , odnosno 153,55 KM/mjesečno, u drugoj godini je to 50 %  od ukupnog iznosa troškova obaveznih doprinosa ili 76,775 KM/mjesečno, dok je obaveza korisnika podsticaja u trećoj godini da sam uplaćuje obaveze u iznosu od 100%, odnosno 153,55 KM/mjesečno.

Za one koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost do 2016.godine općinski podsticaj je u iznosu od 50% od ukupnog iznosa troškova obaveznih doprinosa, što ukupno za 12 mjeseci iznosi 921,30 KM.

Više seznajte u javnom pozivu:

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, broj: 01/1-4-15/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:

                                                     PRODUŽAVA SE JAVNI POZIV

           za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za

     refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje           od  nezaposlenosti)  za registraciju djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i koji registruju djelatnost – poljoprivredu (osnovna djelatnost) u 2017.godini, kao i oni koju su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost do kraja 2016. godine, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti).

Pravo na ovaj podsticaj imaju fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i koja posjeduju minimalno jednu od dole navedenih vrsta životinja ili se bave jednom od dole navedenih proizvodnji:

 • minimalno 2 muzna grla krupne stoke,
 • minimalno 5 grla tovnih junadi,
 • minimalno 50 ovaca,
 • minimalno 25 koza,
 • minimalno 5.000 tovnih pilića u turnusu,
 • minimalno 1.000 koka nesilica,
 • minimalno 5 rasplodnih krmača,
 • minimalno 30 tovnih prasadi,
 • minimalno 30 pčelinjih zajednica,
 • minimalno 200 m2 plastenika ili staklenika,
 • minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem,
 • minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

Prednost pri odabiru krajnjih korisnika će imati oni poljoprivredni proizvođači koji imaju formirano ekonomsko dvorište, odnosno posjeduju uz jednu ili više vrsta životinja ili proizvodnji, vlastiti štalski objekat, poljoprivrednu mehanizaciju i dr.

Ovim podsticajem predviđena je refundacija troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti)  za registraciju djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) u 2017. godini i za one koji su prethodno registrovali istu djelatnost do kraja 2016.godine, a nisu korisnici Programa sa viših nivoa vlasti namijenjenih za refundaciju troškova obaveznih doprinosa.

Podsticaj je planiran da se realizira u naredne tri godine za one koji registruju djelatnost u 2017. godini. Općina Kakanj će refundirati korisniku gore navedene troškove  u prvoj godini sa 100%,  u drugoj godini Općina Kakanj refundira 50%,  a u trećoj godini korisnik preuzima obavezu uplate doprinosa 100 %.

Za one koji su registrovali djelatnost do kraja 2016. godine Općina Kakanj će refundirati 50% obaveznih doprinosa za 2017.godinu. Općina Kakanj će sa korisnicima podsticaja potpisati Ugovor u kojem će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2017.godini,
 1. Rješenje o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) izdato u 2017. i do kraja 2016. godine od nadležne Službe Općine Kakanj,
 2. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica),
 3. Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza,
 4. Ovjerenu Izjavu da će nakon potpisivanja Ugovora registrovanu djelatnost održavati  u trajanju od najmanje 36 mjeseci za one koji su registrovali djelatnost u 2017. godini, a za one koju su registrovali djelatnost do kraja 2016. godine da će istu održavati do kraja 2017. godine,
 5. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Produžava se rok za podnošenje zahtjeva do 26.05.2017. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00-15:30.