Oružane snage BiH čekaju odluku Predsjedništva BiH za angažman helikoptera u gašenju požara

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) su postupile u skladu sa zahtjevom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine te su putem Ministarstva odbrane BiH uputile prijedlog za odobrenje pružanja pomoći civilnom stanovništvu u gašenju požara.

– OSBiH posjeduju dovoljan broj operativnih helikoptera i obučenih posada za gašenje požara te posjeduju sve operativne mogućnosti da pruže pomoć civilnom stanovništvu u gašenju požara – saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako se u saopćenju navodi, OSBiH su u potpunosti spremne da u skladu sa zakonom propisanom misijom i raspoloživim kapacitetima pruže pomoć i podršku civilnim organima vlasti u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.