Naslovna / Kakanj / Općina Kakanj plaća troškove ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena

Općina Kakanj plaća troškove ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena

Poziv za dostavljanje prijava za besplatan pregled

Na osnovu člana  32.  Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena licaizbjeglice i povratnike objavljuje

     POZIV

za besplatan ultrazvučni pregled dojki za žene

Na osnovu planiranih sredstava u Bužetu Općine Kakanj  za 2018. godinu za projekte u svrhu poboljšanja zdravstvene slike stanovništva, Općina Kakanj u saradnji sa JU Dom zdravlja Kakanj organizira besplatan ultrazvučni pregled dojki za 200 žena sa područja općine Kakanj.

Pravo na besplatan pregled imaju nezaposlene žene starosti od 35 – 55 godina.

Aktivnosti će realizovati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Zainteresovani kandidati uz zahtjev  obavezni su priložiti  dokaz o nezaposlenosti.

Prijava se podnosi  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  do 16.03.2018. godine.

Prijave nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

o H.H. / kakanjinfo.com

Pogledaj i

Aldin Šljivo, Eldin Mioč, ili utrka među još 3 kandidata za načelnika u Kaknju?!

Prijevremeni izbori za gradonačelnike/načelnike devet gradova/opština u BiH biće održani 17. februara naredne godine, saopšteno …