Planovi i Vizije: Do Bobovca će se dolaziti modernim saobraćajnicama, ali i žičarom!

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra uputio je načelniku Općine Vareš Zdravku Maroševiću otvoreno pismo u kojem iznosi inicijativu za zajedničkim angažmanom na planu unapređenja lokaliteta srednjovjekovnog bosanskog grada Bobovca:

 

Poštovani načelniče,

obraćam Vam se inicijativom za zajedničkim aktivnostima na planu promocije i unapređenja srednjovjekovnog bosanskog grada Bobovca.

Ono što je jedna od najvažnijih poveznica Kaknja i Vareša je srednjovjekovni utvrđeni grad Bobovac u kojem se čuvala bosanska kruna.

U današnjici Bobovac teritorijalno pripada općini Vareš, a sa Kraljevom Sutjeskom koja je na području općine Kakanj čini jedinstvenu kulturno-historijsku cjelinu. Pristupni putevi Bobovcu su i od Vareša i od Kaknja.

I građani Vareša i građani Kaknja nose ponos zbog činjenice da žive na prostorima kojima su koračali bosanski kraljevi. To je izvor, motiv i razlog našeg snažnog domoljublja.

Bobovac zaslužuje veću pažnju i bolji tretman sa viših nivoa vlasti. Vama načelniče i ljudima sa područja Vareša odajem iskreno priznanje za sve što se učinili na zaštiti i promociji Bobovca i u tom smislu zaslužujete pomoć države.

U tom smislu i Kakanj iskazuje spremnost na saradnju s Vama kako bi se Bobovac stavio u žižu i u naučnoistraživačkom i turističkom smislu.

Predlažem da se zajednički borimo za više pažnje i novčanih sredstva sa viših nivoa vlasti kako bi Bobovac postao ono što zaslužuje da bude – najinteresantnija i najposjećenija turistička destinacija.

Postoje i dokumenti koji definišu konkretne aktivnosti kao što je Master plan razvoja turizma i očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj, no za realizaciju planiranih aktivnosti potrebna je pomoć viših nivoa vlasti. Neke od aktivnosti iz ovog dokumenta su realizirane, a neke nisu zbog nedostatka novčanih sredstava.

Usuđujem se iznijeti i viziju da će jednog dana Bobovac biti najveće bosanskohercegovačko turističko odredište do kojeg će se dolaziti modernim saobraćajnicama, ali i žičarom koja će nuditi fascinirajući panoramski doživljaj srca srednjovjekovne bosanske države.

S poštovanjem.

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra