Prim. profesor Ibrahim Aličković:” Najveći uzrok stomačnih oboljenja su neispravna hrana, prljave ruke, voda. OD 104 UZORKA MJESNIH VODA, NJIH 85 JE NAŽALOST ZDRAVSTVENO NEISPRAVNO

Redakciji portala KakanjInfo u posljednjih nekoliko dana javili su se mnogi građani iz Kaknja koji nakon mnogih natpisa na društvenim mrežama sumnjaju u zdravstvenu ispravnost vode za piće kao i za bilo kakvo korištenje što je s tim natpisima dovedeno u pitanje. U jednom dijelu smo se obratili i epidemiološkoj službi, JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj.

Građani kažu da je sve je učestaliji stomačni virus među djecom pa i povraćanje, dešavao se i alergijski oosip a misle da ga djeca dobijaju zbog neispravne vode.

Upit o uzrocima stomačnih i drugih virusnih oboljenja smo poslali i epidemiologu JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj, prim. prof. dr. med svi. Ibrahim Aličković, spec. epidemiolog koji nam je dao sljedeći odgovor:

“Uzrok pojave parazita je višestruk. Najviše je to neispravna hrana za jelo, neispravna voda za piće i najbitnije prljave ruke. Kada govorimo o voću i povrću, to znači ono koje ljudi kupuju na pijacama ili prodavnicama, ne peru dovoljno i onako tu hranu jedu. Ja uvijek tvrdim da voću sa grane a kamoli sa trave ili poda morate da operete. Posebno ako se radi o prljavim rukama.

Na taj način rukama kroz usta mogu unijeti sve mikroorganizme u crijeva što može izazvati zaraznu bolest. To može biti svo voće i povrće koje svijet koristi a nedovoljno oprano. Prije upotrebe treba sve to dobro oprati i onda jesti. Bilo šta hljeb ili sendvić isto tako. Treba obratiti pažnji i na upotrebu mesa i mesnih prerađevina, mliječnih proizvoda koje treba pokrivati. Kod nas svijet ima još jednu lošu naviku a to je da sve dira rukama. Dira voće, dira povrće, sljedeći iza njega isto tako i na hiljade osoba u radnjama dodiruju istu hranu golim rukama.

Zato bi trebale prodavačice da u radnjama sugerišu kupcima, na tzv “pipanje hljeba” i svih drugih potrepština koje čovjek unosi u svoj organizam a koji nisu adekvatno zaštićeni. Treba obratiti pažnju i na sir, pavlaku, mlijeko a posebno da se izbjegava prljavo posuđe, da bolest ne dođe od zaraženih životinja jer ima mogućnosti da se zarazi i to da se uzgojila bolesna životinja da se hranila bolesnom ishranom.

Povrće i voće može da se zarazi raznim fekalijama ili raznoraznim đubrivima za koje ne znate da mogu u sebi sadržavati te sve mikroorganizme. Sekundarni način je da ljudi uzgajaju hranu rade to prljavom vodom , rukama, zalijevanjem kako ne priliči i čim ne priliči, prljavim kištrama, prljavim rukama istovaraju i distribuiraju to a da se ne pazi.

RESTORANI su posebna mjesta gdje se mora voditi računa o čistoći kod usluživanja hrane, pranja posuđa i sl.

Posebno se to odnosi na ljude koji rade u restoranima. Oni koji uzimaju svježe namirnice, pripremaju svježe namirnice, spreme, serviraju moraju voditi računa da to rade propisno, da budu čiste ruke, da ne pričaju dok prave jela, da ta hrana, da to sskladište na adekvatna mjesta i da prilagode temperaturi koja odgovara da hrana ne bude kvarljiva, jer naš svijet svakodnevno ide u takva mjesta da jede, organizovano ili individualno. To je sve način ako nije propisno, na koji može doći do zaražavanja organizma čovjeka.

Moram naglasiti da je naš svijet nemaran jer ostavlja hranu nepokrivenu, dostupnu muhama i drugim insektima, žoharima ili miševima koji su od pamtijevijeka bili prenosnici zaraze. Mnogi se naši ljudi i nejavljaju ljekaru, ostaju kod kuće a to nerijetko napravi veći problem po pacijenta kada dođe do trovanja. Ja stalno insistiram na tom pranju ruku.

Zašto su ljudi nemarni i ne slušaju struku?

VIDIŠ, URINIRAJU PO CESTI – NAŠI LJUDI ČESTO OPTUŽUJU DRUGE A ONI SU I SAMI POJAVE MNOGIH BOLESTI

U ZEMLJAMA EU NAŠI LJUDI SE SVEGA PRIDRŽAVAJU ALI OVDJE NE

“Meni to iskreno nikad neće biti jasno. Naši ljudi odu u zemlje Evrope i tamo se svega pridržavaju. Ne bacaju smeće, prate obaveze, primiće vakcinu bez pogovora. Mentalitet naših ljudi je takav. Ja to ne mogu objsniti i nemam objašnjenja već evo 37.godina kako radim ja ne razumijem te ljude uopšte. Navike, shvatanja i pristup prema svemu u nekim drugim zemljama naši ljudi prihvate iz temelja to mijenjaju i tamo ćete rijetko vidjeti da se tako neke bolesti dese a razlog tome je vođenje računa o čistoći.

OD 104 UZORKA, NJIH 85 JE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNO, GRADSKA VODA ISPRAVNA

Institucije države moraju voditi računa i maksimalnu kontrolu nad hranom i vodom za piće kako bi se umanjile ove i druge negativne pojave. Voda je sredstvo za prenošenje mnogih bolesti. Kontaminirana voda može biti uzrok trovanja organizma a koja može biti najčešće zagađena usljed nemara ljudi.

Evo ja ću spomenut jednu opasku, da ja već 30 .godina tražim od općine da mi dostavi informaciju za sve lokalne vodovode sa kojima raspolaže i osoblje koje upravlja tim lokalnim vodovodima i koji su zaduđeni za brigu o zdravstvenom stanju ispravnosti vode koju koriste ti stanovnici. Nažalost, to još nikad nije zaživilo do kraja, ima i pozitivnih primjera. Ima mjesnih zajednica koje po tom pitanju nisu ništa poduzele. Mi smo ove godine uspjeli uraditi 104 uzorka vode lokalnih /seoskih/ vodovoda, izvorišta, česmi itd. Od tih 104 njih 85 je zdravstveno /bakteriološki/ neispravno.

Voda gradskog vodovoda koliko mi imamo informaciju je zdravstveno ispravna za piće. Ovdje se svako jutro prati Rezidualni hlor, koji je garant ispravne vode. Mi dodatno nekad slučanim uzorkom testiramo vodu.

IZ ZRAKA NE DOLAZI DO ZARAZNE BOLESTI, NEGO KROZ USTA

Odlika zaraznih bolesti je da se u organizam ne mogu unijeti zrakom, one se moraju unijeti na usta. Sve što dolazi u dodiru sa ustima na ovaj način kao hrana može biti uzrok infekcije. Spomenuli smo prljave ruke, čaše, posuđe, kašike, pribor za jelo, ali i voda. Naši građani moraju više voditi brigu o tome šta jedu, šta piju, kako jedu ili piju, kako se odnose prema bolesnim ljudima posebno koji su zaraženi zaraznim bolestima koji se prenose s čovjeka na čovjeka. Redovno obilaziti ljude koji ne boluju zaraznim bolestima je čak i pohvalno pa i pomoći im, kaže nam kakanjski prim. prof. dr. med svi. Ibrahim Aličković, spec. epidemiolog

KakanjInfo