Prof. Vildana Neimarlija – projektom “Prevencije rodno zasnovanog nasilja” bi se moglo utjecati i na roditelje u promjeni odgoja za rod i rodne uloge, kao i sprečavanje nasilja

15391051_579795995544083_4725936283721709841_n

Prof Vildana Neimarlija nakon promocije „Priručnika za prevenciju rodno zasnovanog nasilja“   j je dala  svoj lični osvrt i  iznijela neke od impresija  o radu na projektu  i  održanim radionicama sa učenicima osnovne  škole te ističe:

“Priručnik je rezultat višemjesečnog rada tima profesionalaca  koji su se  prvi puta uhvatili u koštac sa jednom vrlo  aktualnom temom  kakva je nasilje  među  mladima i u društvu općenito, a posebno  sa jednim  oblikom nasilja  kakvo je rodno  zasnovano  nasilje.

Sama  tema  rodno zasnovanog nasilja je i za nas  profesionalce  u  početku  bila  zbunjujuća i padali smo u zamku  nasilja  nad  ženama  pošto je ono procentualno najzastupljenije u  društvu. Kada smo  „raščistili“  dileme, shvatili smo koliko je pitanje rodnog nasilja  kompleksna tema i  zahtijeva  edukaciju i o polu, rodu, rodnim ulogama, izboru rodnih uloga, rodnim stereotipima i predrasudama. Zbog toga je i za profesionalce i za  ciljnu grupu, a to su djeca  i  mladi  neophodna i edukacija o ovim pojmovima i pojavama u društvu, a to u kratkim i jasnim crtama  nudi ovaj priručnik. Dakle, koristan dio priručnika je pojmovnik .

– Najvredniji dio priručnika je  izbor i prezentacija  radionica  koje  smo  pomno  birali za sve uzraste i provjerili  u  praksi. Sve  ponuđene  radionice su  realizovane od strane  tima i sa ciljnim grupama. Zbog  toga  smo, kao  realizatori  radionica  mogli  dati  korisne  osvrte, impresije i savjete za  buduće  edukatore (pedagoge, nastavnike i  razrednike, vaspitače, roditelje)  na temu  rodno zasnovanog nasilja i razvijanja  svijesti  mladih  o  problemu  roda, rodnih uloga , predrasuda i stereotipa  koji  mogu  biti  uzrok  rodnog  nasilja  među  djecom i mladima!

– Impresije sa radionica koje sam ja realizirala sa djecom, učenicima osnovne škole koji imaju od dvanaest do petnaest  godina, su vrlo pozitivne i nakon svega  mogu  reći da su učenici  bili  vrlo  zainteresovani  za  teme roda i rodnog nasilja, da su  mnogo toga novoga  usvojili, da su  nakon radionica  bili  vrlo zadovoljni i pozitivno  raspoloženi. Također, ovdje sam primijetila  da  djeca  vole da ih se pita, da daju svoje  mišljenje, da daju  svoje  prijedloge, da rade kreativno, da rade u grupama , a za to imaju malo prilike u  školi na samo jednom satu odgojnog rada u toku sedmice.

Značajna impresija sa radionica je i  odgojni utjecaj obitelji, njenih stavova i odnosa u obitelji između muškaraca i žena,kao i odgoja muške i ženske djece. U tom smislu, ovim projektom i radom bi se moglo utjecati i na roditelje u promjeni  odgoja za rod i rodne uloge, kao i  sprečavanje rodno zasnovanog  nasilja”, objasnila je prof Vildana.

KAKANJINFO.COM

Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut transakcione analize

15356735_579796892210660_8909508945488037327_n