Projekat “Budimo humanISTI- razlike su u našim glavama“ i u Kaknju, Jovan Divjak i Wolfgang Thill posjetili Kakanj!

Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ počelo je sa realizacijom projekta “Budimo humanISTI- razlike su u našim glavama“.

Plan ovog projekta jeste u okviru radionica spojiti učenike romske nacionalne manjine sa istim brojem djece drugih nacionalnost.

U projekat su uključeni biće učenici sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola.

  

Aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini na nacionalnom nivou je u posljednjim godinama vrlo alarmantno, naročito među djecom i mladima. U nastavnim planovima i programima koje koriste školske ustanove, ne stavlja se veliki fokus na smanjenje stigmatizacije među učenicima različitih nacionalnosti i socijalnih statusa. Pored toga, učenici prolaze kroz gradivo koje je unaprijed određeno od strane resornog Ministarstva, te nastavnici i profesori nemaju dovoljno prostora da posvete pažnju tzv. tabu temama.

Poučeni iskustvom koje je Udruženje imalo prethodnih godina u radu sa pripadnicima romske nacionalne manjine, zaključeno je da postoji potreba da se dodatno radi na razvijanju svijesti o potrebi inkluzije djece svih nacionalnosti u vanškolskim edukativnim aktivnostima. Smatramo da će ovaj projekat podstaći buduće generacije da postanu društveno odgovorni članovi svoje zajednice“,  rekao je Jovan Divjak, direktor Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“.

 

Tokom susreta sa učenicima, obrađene su teme : nasilno ponašanje, psihoaktivne supstance, javni nastup, samopuzdanje i kaliografija.

Glavni cilj ovog projekta je doprinijeti povećanju svijesti učesnika o prevazilaženju različitosti i različitih vrsta diskriminacije, upoznati ih sa koristima inkluzije, te ih osposobiti i povećati im motivaciju da ustraju na putu postajanja društveno odgovornih mladih osoba.

Teme svih radionica bazirane su na tome da učenici po završetku projekta mogu utjecati na smanjenje diskriminacije prema bilo kojoj nacionalnosti, te diskriminacije i predrasuda uopće, te razviti komunikaciju između djece različitih nacionalnih pripadnosti.

 

Ovaj projekat podržan je od strane Austrijske ambasade, a posebnost ovog projekta je u tome što su edukatori i voditelji radionica volonteri i stipendisti Udruženja, obrazovani na različitim poljima.

Po završetku radionica učesnici su dobili prigodne poklone.

Još ćemo napomenuti da je ovo prva posjeta Kaknju od strane G-dina Jovana Divjaka – predsjednik udruženja “Obrazovanje gradi BiH” i Wolfgang Thill-a – savjetnik austrijskog ambasadora u BiH.

Kako sazanjemo još jedna radionica je planirana u Kaknju sljedeći mjesec.

KAKANJINFO.COM