Radovi JP GRIJANJA KAKANJ: Za rekonstrukciju mreže daljinskog grijanja 700.000 KM!

Općina Kakanj i JP „Grijanje“ i u 2018. godini nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja. Radi se o ulaganjima Općine Kakanj u mrežu daljinskog grijanja koja imaju kontinuitet iz godine u godinu.

Rezultat takvih aktivnosti je činjenica da Kakanj ni u periodu najekstremnijih niskih temperatura nije bio grad-slučaj u pogledu daljinskog grijanja.

Čine se maksimalni napori da se mreža daljinskog grijanja održava i rekonstruiše, premda takve aktivnosti zahtijevaju velika ulaganja. Posve je jasno da bi bez rekonstrukcija došlo do općeg urušavanja mreže daljinskog grijanja što bi za posljedicu imalo novo opterećenje za Kakanj u pogledu kvaliteta zraka, a to bi značilo i slike gomilanja drva i ogrijeva oko zgrada.

Prema riječima direktora JP GRIJANA Mirnesa Bajtarevića odobreno je 700.000 KM, od čega 600.000 KM za rekonstrukciju vrelovoda a 100.000 KM za izradu projektne dokumentacije.

Kakanjinfo.com