SDA Zenica: U Zenici se do sada nije zapošljavalo bez konkursa

U saopćenju koje su mediji jučer objavili gradonačelnik Fuad Kasumović iznosi niz netačnih tvrdnji i krajnje paušalnih i obmanjujućih navoda. Želimo u tom smislu konstatirati sljedeće:

Prvo, neistinit je i skandalozan navod da se u proteklih 20 godina u Zenici zapošljavalo bez konkursa, jer je notorna činjenica da je 2003. godine donesen Zakon o državnoj službi Federacije BiH i od tada su sva zapošljavanja vršena po konkursu ili oglasu, a za zaposlenike koji su tada bili u radnom odnosu u Gradskoj upravi izvršena je revizija od strane Agencije za državnu službu. Stoga je krajnje neukusno optuživati SDA, Gradsku upravu, a time i rahmetli Husejina Smajlovića, čovjeka koji je preporodio Zenicu, za nelegalna zapošljavanja. Nasuprot tome, Fuad Kasumović je dolaskom na poziciju gradonačelnika suprotno Zakonu o državnoj službi doveo troje podobnih koji su mu radili predizbornu kampanju iako iste poslove obavljaju već zaposleni ljudi, te je time, zloupotrebom položaja, načinjena direktna šteta po gradski budžet. Konkurs koji je ovih dana objavljen i kojim se povećava administracija za skoro deset procenata nije ništa drugo nego konkurs sa fotografijom onih koji će biti primljeni i javnost će se u to veoma brzo uvjeriti. Na ovaj način Kasumović odjedanput zapošljava više administrativnih radnika nego što je to učinjeno u posljednjih 12 godina.

Drugo, poznata je stvar da je Kasumović od osam nepodobnih pomoćnika zatražio da potpišu izjavu da se neće putem suda i upravnog postupka žaliti na ponuđeno radno mjesto. Takav čin je u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja je prihvaćena u Parlamentu Bosne i Hercegovine i ista je sastavni dio Ustava ove države.

Treće, Kasumović svoje poslušnike nagrađuje dotacijama iz budžeta bez bilo kakvih procedura ili konkursa, o čemu zorno svjedoče isplate za fiktivna sportska i druga udruženja i pojedince u posljednjih nekoliko mjeseci. Svjedoci smo, također, nedavnog imenovanja članova nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova u koje su, uz nekoliko izuzetaka, primljeni uglavnom podobni, penzioneri i porezni dužnici koji duguju državi i do pola miliona maraka. Posebno je ilustrativna farsa oko zapošljavanja vozača u Gradsku upravu, jer se unaprijed znalo da će biti primljen njegov vozač iz ranijeg perioda.

Četvrto, krajnje je zlonamjeran napad na premijera ZDK Miralema Galijaševića u slučaju kladionica, jer je premijer apelaciju Ustavnom sudu FBiH uputio u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima i obavezama, a na zahtjev vijećnika Snage centra i A-SDA. Gradonačelniku Kasumoviću ovaj spin treba kako bi na nekog svalio krivicu za nedostatak novca u potpuno nerealnom budžetu za 2017. godinu i to je cijela istina. Nadalje, tvrdnja da SDA nije za reprogram NK “Čelik” potpuno je netačna, jer je Klub SDA u Gradskom vijeću, zajedno sa klubovima Snage centra i A-SDA, podnio amandman za reprogram u iznosu od 210.000 konvertibilnih maraka, što je gradonačelnik odbio.

Na kraju, želimo javnosti skrenuti pažnju na to kako gradonačelnik Kasumović svakodnevno zloupotrebljava poziciju, privatizira Grad Zenicu, troši novac poreskih obveznika kao da je njegov, napušta sjednicu vijeća i koristi službeni automobil za stranačka putovanja pri formiranju nove stranke.

PRESS SLUŽBA SDA ZENICA