Sjećanje: Atifa Prozo (24.7.1948-8.2.2011)

Prozo r. Haračić (Rašid) Atifa rođena je 24. jula 1948. godine u Dumancu, općina Kakanj.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kaknju, Višu školu za socijalnog radnika završila je u Sarajevu 1973. godine. Pripravnički staž je zasnovala u Skupštini opštine Kakanj, nakon toga prešla je u Skupštinu opštine Kiseljak, i tamo zasnovala radni odnos.

Od 1990. godine zaposlena je u Zavodu za zapošljavanje BiH, Biro za zapošljavanje Kiseljak, gdje je obavljala poslove Šefa poslovnice, te su je na tom radnom mjestu zatekla ratna zbivanja.

Nakon dolaska u Kakanj 26. oktobra 1993. godine zasniva radni odnos u Općini Kakanj, u Opštinskom sekretarijatu za opštu upravu.

Na poslove i radne zadatke samostalnog referenta za socijalna pitanja u Sekretarijatu za raseljena lica, izbjeglice i boračko invalidsku zaštitu raspoređena je 11. oktobra 1994. godine.

Za v.d. sekretara Sekretarijata za boračko – invalidsku zaštitu, raseljena lica i izbjeglice Općine Kakanj imenovana je 18. marta 1996. godine, a 1. aprila 1999. godine imenovana je za rukovodioca Službe za boračko – invalidsku zaštitu, raseljena lica i izbjeglice.

Nakon kratke bolesti, na Ahiret je preselila 8. februara 2011. godine. Smrt ju je zatekla na poslovima šefa Odsjeka za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u Službi za boračko – invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Neka je rahmet njenoj plemenitoj duši.

Donosila je radost u tužne živote ljudi koji su zbog ratnih (ne)prilika bili pritisnuti psihologijom izbjegličke samoće, očaja i težnje za rodnim krajem, toplim domom i zavičajem.

Pamtimo je po tišini i skromnosti, ali i po radnoj prodornosti, trudu i zalaganju.