SKANDAL: Imenovani član Gradske izborne komisije Zenica CIK dostavio neodgovarajuću izjavu o nacionalnom izjašnjenju?

Nakon što je na 5. hitnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica na kojoj su vijećnici odlučivali samo o jednoj tački: Razrješenje članova i imenovanje zamjenskih članova GIK Zenica uslijedila diskusija i nezadovoljstvo izborom članova Gradske izborne komsije, aktuelna većina je sa 16 glasova ZA usvojila prijedlog kandidata za članove Gradske izborne komisije Grada Zenica u sastavu Muamer Kovač, Ivana Đukić i Dino Pašalić.

Na 30. sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na osnovu uvida u utvrđenu dokumentaciju ustanovljeno je da su ispunjeni uslovi da se da saglasnost na Rješenje Gradskog vijeća Zenica kojim se na dužnost članova Gradske izborne komisije Zenica imenuju Muamer Kovač i Ivana Đukić dok se NE daje saglasnost na imenovanje člana Gradske izborne komisije Zenica za Dinu Pašalića budući da je izjava koja je dostavljena o nacionalnom izjašnjenju nije odgovarajuća.

Iz svega navedenog u video prilogu Centralne izborne komisije od 4:29-6:50 minute.

Vijećnici koji su glasali ZA su iz Zeničke inicijative KF (Uzunović Kenan, Pašalić Denan, Husetić Mirza, Arnaut Halil, Huseinović Semir, Halać Aida, Šabanović Elmin, Šut Adnan, Skopljak Mirzet, Aldobašić Sanjin, Menzilović Vernes i Alispahić Kenan), Ekrem Tuka iz Nezavisnog bloka, dva vijećnika SDP-a Nermin Mehić i Elvis Alijagić i vijećnik iz reda ostalih Osman Šuvalić, dok su PROTIV bili vijećnici iz SDA (Tufekčić Emina, Ejubović Malik, Hodžić Faruk, Patković Šerif, Škaljo Namir i Dizdarević Zelda), Almir Babajić iz SDP-a i Elmir Duvnjak iz NES-a.

IZVOR: ZDK Info