Skupština danas usvojila Nacrt zakona o visokom obrazovanju ZDK-a

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svom današnjem zasjedanju Nacrt zakona o visokom obrazovanju ZDK-a, o kojem će se voditi 15-dnevna javna rasprava.

Nacrt je usvojen s 31 glasom za, jednim glasom protiv te bez suzdržanih glasova.

Kako je istakao ministar obrazovanja Spahija Kozlić, spomenuti će zakon, kada bude usvojen, biti “najliberalniji zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini”. Najavio je i uvođenje “elektronskog indeksa”.

-Mislim da je krajnje vrijeme da se na Univerzitetu u Zenici digitaliziraju svi procesi koji su bitni, jer to je odavno postala praksa u razvijenim, zapadnim zemljama. Kada se usvoji ovaj tekst zakona, naložit ću izradu ‘elektronskog indexa’, koji će integrirati određene aktivnosti studenata na univerzitetu. Tekst ovog zakona išao je u pravcu dodatnih institucionalnih, odnosno unutaruniverzitetskih sloboda i institucionalne nezavisnosti UNZE-a od osnivača. Rješenja poput toga da se više ne daje prethodna saglasnost na imenovanje rektora i prorektora UNZE-a te da se, također, ne daje saglasnost Vlade ZDK za tekst Statuta UNZE-a, dovoljno govori o namjeri predlagača da dodatno jača autonomiju UNZE-a i akademske slobode – podvukao je ministar Kozlić.

Navedene će izmjene omogućiti brži i efikasniji proces izbora rektora UNZE-a, koji će, najavljuje Kozlić, biti u mogućnosti da samostalno bira prorektore.

-Uveli smo rješenje da se prorektori ne biraju javnim konkursom, nego da se biraju na način da ih predloži rektor te da ih onda bira Senat UNZE-a. Njihov će se mandat vezati za mandat rektora. Dakle, tu rektor ima punu slobodu da bira tim s kojim će raditi te se, u tom smislu, Vlada ZDK ni na koji način ne miješa u njegov izbor – ističe Kozlić.

Rektor time dobija veće slobode te da, ako se ukaže potreba, može zamijeniti prorektora čijim radom nije zadovoljan.

Skupština je, po skraćenom postupku, sa 19 glasova za, bez glasova protiv te 12 suzdržanih, usvojila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ZDK.

Kako je objasnio ministar pravosuđa i uprave u Vladi ZDK Nebojša Nikolić, izmjene su bile neophodne zbog činjenice da je početkom ove godine na snagu stupio Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK. Po skraćenom postupku usvojen je Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK.

-Zakon o unutrašnjim poslovima predviđa da je Uprava policije ZDK samostalan organ, odnosno finansijski nezavisna od Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK – podsjetio je Nikolić.

Akti koji regulišu taj dio, između ostalog Zakon o ministarskim i drugim tijelima i Zakon o plaćama ZDK, napomenuo je, nisu bili usklađeni. S obzirom da je formirana nova uprava, kao samostalni organ, ovo je, dodaje, sasvim logičan slijed.

Vlada ZDK, kako je dodao, opredjelila se za sistemski pristup borbe protiv korupcije te je, kao prva kantonalna vlada u Federaciji BiH, oformila Ured za borbu protiv korupcije ZDK. Ured će biti nezavisan od rada policijskih agencija, a najavljuje kako će biti propisani mehanizmi za provođenje određenih zakonskih procedura.

-Na sljedećoj sjednici Vlade ZDK, već sljedeće sedmice, bit će usvojena i Strategija za borbu protiv korupcije ZDK u naredne četiri godine. Strategija predviđa donošenje seta određenih zakonskih regulativa iz oblasti borbe protiv korupcije – najavio je ministar Nikolić.

Zastupnici su većinom glasova, sa 19 glasova za, osam protiv te četiri suzdržana glasa, danas usvojili i Program rada Skupštine ZDK za 2022. godinu.